Streaming av seminar: Hvor går idretten i Norge?

Tidsplan for video:

 • Åpning rektor: 6:18
 • Innledning Hanstad: 9:45
 • Historisk gjennomgang: Hans B. Skaset: 15:45
 • Statssekretær Blomgren: Den statlige idrettspolitikken - Er den i endring? 36:28
 • Statssekretær Blomgren (oppstart etter teknisk trøbbel): 43:50
 • Per Tøien: Foran en ny fireårsplan:- Hvor går NIF? 58:50
 • Mari Kristin Sisjord: Ungdomsidretten - Mangfold og endring? 1:18:05
 • Kristin Kloster Aasen: Toppidretten - Hvordan skal Norge fortsatt henge med? 1:51:40
 • Gunnar Breivik: Anleggspolitikken - For de ressurssterke eller for hele befolkningen? 20:09:20
 • Start spørsmålsrunde: 2:28:00
 • Lars Tore Ronglan: Idrett og utdanning - Hvordan er utdanningsinstitusjonene rigget? 2:38:35
 • Avslutning Hanstad: 2:58:00