Fra Kina for å lære

De to siste ukene har Norges idrettshøgskole hatt besøk av to delegasjoner fra Kina. Den ene ville lære om organisering av idrettsarrangement, mens den andre var opptatt av måten vi utvikler toppidrettsutøvere i Norge.

En gruppe mennesker fra Kina står foran inngangen til Norges idrettshøgskole
Delegasjonen med sportsadministratorer fra Kina sammen med NIHs Anna-Maria Strittmatter, Linn Baarlid og Dag Vidar Hanstad Foto: NIH

Hver gruppe tilbragte tre-fire fulle dager på NIH. Besøkene er ledd i samarbeidsavtaler mellom Kina og Norge, med Kulturdepartementet, Idrettsforbundet og NIH som involverte på norsk side. At Kina om tre og et halvt år skal arrangere olympiske vinterleker i Beijing, innebærer at vertene ønsker å lære mer om vintersport. Da er det naturlig å oppsøke Norge. I besøkene er det også lagt inn besøk til Lillehammer der det er gitt informasjon om både OL i 1994 og Ungdoms-OL i 2016. På NIH ble begge delegasjoner ønsket velkommen av rektor Lars Tore Ronglan.

Det er professorene Jostein Hallén og Dag Vidar Hanstad som har stått for det faglig ansvarlig for de to besøkene, og fagfolk fra NIH har bidratt med sine innsikter.

Glad for samarbeidet

- I Norge ønsker vi Kina velkommen som vinteridrettsnasjon. Vinteridrett trenger flere store nasjoner for å opprettholde interessen globalt. Samarbeid med Kina er dessuten viktig ut over idretten. Siden idrett er viktig i begge land kan et idrettssamarbeid være med å bygge gode relasjoner mellom landene som kan gi andre gode ringvirkninger. For NIH kan vi håpe på at om Kina interesserer seg for vinteridrett vil det på sikt komme mer midler til forskning og utvikling av vinteridrettene, sier Jostein Hallén.

Hallén innledet denne ukens opplegg med å presentere hvordan talentutviklingen drives i Norge. Thomas Losnegaards bidrag var innen langrenn der han snakket om trening, teknikk og konkurranser. Innen alpint ligger NIH langt fremme med betydelige bidrag til den norske suksessen. Per Haugen forklarte hvordan forskningen har samhandlet med praksis på dette feltet. Kosthold og ernæring er avgjørende for prestasjonene i toppidrett. I Truls Raastads sykefravær ga Nina Garthe fra Olympiatoppen en presentasjon, og fra samme sted fortalte Helge Bartnes om bakgrunnen for at Norge hadde sitt beste OL noensinne denne vinteren.

- Du er ikke redd for å avsløre hemmeligheter som kan gjøre kineserne bedre enn oss?

- Nei absolutt ikke! For det første ligger det jo i en akademikers ryggrad og dele kunnskap og forskning. Dessuten er det nok ikke så lett for kineserne og omsette kunnskap de erverver under et kurs og direkte til prestasjoner. Når det er sagt må vi håpe på at Kina både satser og lykkes i å frembringe gode vinteridrettsutøvere. Det trenger vinteridretten, sier Hallén.

Administrasjon av idrettsarrangementer 

Gruppen i forrige uke besto ifølge Dag Vidar Hanstad av svært energiske og lærevillige administratorer fra ulike statlige institusjoner i Kina. Her var det overordnede tema «The management of winter sport events». Sport managementmiljløet på NIH har drevet mye forskning på dette feltet. Gjennom en rekke studier og et stort forskningsprosjekt sitter vi på mye kunnskap som gjerne deles.

I tillegg til Hanstad bidro førsteamanuensis Anna-Maria Strittmatter og vit.ass Linn Baarlid med undervisningen i disse temaene:

  1. How to prepare for a successful event?
  2. The relationship between key stakeholders of an event - including the organizing committee, the national and international federations and the authorities.
  3. Risk management: How to deal with a variety of risk factors.
  4. The volunteers: The heart of the event. 
  5. Managing action sport events: The case of snowboard event governance.
  6. What is left after the event? Planning for a positive legacy.

- Den siste dagen hadde vi en morsom debatt om hva kineserne kan lære av Norge – og hva vi kan lære av kineserne innenfor arrangement og ledelse. De hadde sans for den store rollen frivillige har innenfor arrangement her i landet, men så nok fordelen i at de har et statsapparat som driver de største arrangementene i eget land, sier Hanstad.

NIH er involvert i flere samarbeidsavtaler med Kina, så det vil temmelig sikkert dukke opp flere delegasjoner i årene som kommer.

Delegasjonen fra Kina, Lars Tore Ronglan, Jostein Hallén
Delegasjonen fra Kina som jobber med utvikling av utøvere sammen med Jostein Hallén og rektor Lars Tore Ronglan Foto: NIH