Forskningsmidler fra Kreftforeningen

Kreftforeningen ved generalsekretær Anne Lise Ryel delte ut 160 millioner kroner til 30 forskningsprosjekter under en seremoni ved Kreftforeningens vitensenter tirsdag 30. oktober.

Lars Tore Rongland, Anne Lise Ryel og Truls Raastad
Blant prosjektene som fikk støtte er et prosjekt ved NIH ledet av Truls Raastad om effekten av trening blant brystkreftpasienter under cellegiftbehandling. Fra venstre Lars Tore Ronglan, Anne Lise Ryel og Truls Raastad. Foto: NIH

Blant prosjektene som fikk støtte er et prosjekt ved NIH ledet av Truls Raastad.

Prosjektet er en del av et større nordisk prosjekt der målet er å undersøke om trening med høy intensitet er bedre enn trening med moderat intensitet under kreftbehandling med tanke på å forebygge utvikling av kreftrelatert fatigue og bedre livskvalitet (PhysCan,  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28347291 ).

Trening for brystkreftpasienter under cellegiftbehandling

I underprosjektet det nå ble bevilget midler til, er fokus på hvordan trening med moderat til høy intensitet under cellegiftbehandling kan motvirke noen av de negative effektene cellegiften har på skjelettmuskulaturen.

Det er gode indikasjoner fra dyreforsøk på at intensiv trening under behandling kan beskytte musklene våre mot disse negative effektene av cellegift og det vil nå bli undersøkt ved å studere muskelbiopsier fra brystkreftpasienter.

 Se oversikt over  Kreftforeningens forskningstildeling 2018