Vil du bli mer eksplosiv?

Forskningsprosjekt om muskelens evne til å utvikle stor kraft hurtig søker testpersoner.

mann som løper på bane
Nå kan du få økt din muskelstørrelse og muskelstyrke på NIH Foto: NIH

NIH søker forsøkspersoner for å undersøke hvordan to ulike treningsmetoder påvirker muskelens evne til å utvikle stor kraft hurtig (RFD).

Hva:
• Styrketrening av knestrekkerene (quadriceps) i beinpressmaskin
• Varighet: Treningsperiode er på 10 uker.
• Det vil bli gjennomført tester før og etter treningsperioden.

Hvem kan delta:
• Menn og kvinner i alderen 18-35 år.
• Har trent bein regelmessig (> 1 per uke) siste 6 mnd.
• Skadefri etc. som forhindrer styrketrening.

Hva skal testes:
• Maksimal voluntær styrke.
• Elektrisk aktivitet ved bruk av overflate EMG.
• Muskelens kraftutvikling ved ulike kontraksjonshastigheter.
• Elektrisk stimulering av muskelen.
• Power test i keiser bein press apparat.
• Muskeltykkelse og muskelarkitektur ved bruk av ultralyd.

Fordeler:
• Forbedring av muskelens evne til å utvikle stor kraft hurtig (RFD).
• Økt muskelstørrelse og muskelstyrke.
• Veiledet trening igjennom hele treningsperiode.
• Få interessant informasjon om muskelen egenskaper (f.eks. muskelarkitektur, muskeltykkelse og muskelens kraft-hastighetsforhold).
• Innsikt i hvordan forskning ved Norges idrettshøgskole gjennomføres.

Tester og treningsøktene gjennomføres på Norges idrettshøgskole. Studien strekker seg fra august til november.

Dersom du er interessert eller har spørsmål om prosjektet, kontakter du Christian Solberg (Christiansolberg@icloud.com / M: 467 44 277), Olivier Seynnes, eller Gøran Paulsen.