Den norske "Svømmepakken" ut i verden

NIH presenterte ny svømmeopplæring på OECD-workshop.

førsteamanuensis May Grydeland og professor Jorunn Spord Borgen
Førsteamanuensis May Grydeland og professor Jorunn Spord Borgen presenterte Svømmepakken på internasjonal workshop i Paris Foto: NIH

Høsten 2016 lanserte daværende Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen regjeringens handlingsplan for en styrket svømmeopplæring. Handlingsplanen besto av seks tiltak som har til hensikt å styrke norske barn og unges kompetanse i, ved og på vann. Den såkalte Svømmepakken er i dag noe alle kroppsøvingslærere må kunne undervise etter, og som lærerstudenter undervises i på NIH. Som ansvarlig for svømmeundervisningen på NIH har førsteamanuensis May Grydeland deltatt i utviklingen av regjeringens handlingsplan.

Grydeland ble sammen med professor Jorunn Spord Borgen invitert til å presentere Svømmepakken på den 7. internasjonale workshopen som foregikk i OECD-kvarteret i Paris 14. -16 mai. Omlag 500 deltagere fra de fleste OECD-landene deltok på workshopen.

Dybdestudie av kroppsøving

Bakgrunnen er at OECD Learning Framework 2030 har et flerårig program for å videreutvikle PISA som grunnlag for studier av elevers læring, kompetanseoppnåelse og forberedelse til studier og arbeidsliv i OECD-landene. Innenfor dette programmet foregår det blant annet dybdestudier av to skolefag; matematikk og kroppsøving. Jorunn Spord Borgen er utnevnt av Kunnskapsdepartementet som ekspert innenfor dybdestudien av kroppsøving, og er en av tre internasjonale forskere som samarbeider om å levere en rapport til OECD, basert på nye innsamlede data.

Norsk kroppsøvingsfaglig innovasjon

Jorunn Spord Borgen hadde ansvaret for en av sesjonene på workshopen, og hadde foreslått Svømmepakken som et norsk eksempel på kroppsøvingsfaglig innovasjon.
Sesjonen hadde tittel: Making physical and health education "authentic": Connecting physical/health education to the real world issues. A case study from Norway: Swimming as public safety in Nordic Waters.

Svømmepakken ble presentert på tre måter:

  • som del av læreplanen for det norske kroppsøvingsfaget
  • som innovativ utviklingsprosess basert på samarbeid mellom ulike styrings- og forvaltningsnivåer innenfor utdanning, forskning og allmennheten
  • som kunnskapsbasert kompetanseutvikling og praksis i norske skoler og lærerutdanning

Gode tilbakemeldinger

Det var godt oppmøte på sesjonen av forskere, ulike NGO-representanter, ulike representanter for landenes utdanningspolitiske institusjoner, samt elever i videregående skoler i ulike OECD-land. Andreas Schleicher, som leder arbeidet i OECD, var til stede på en del av sesjonen. Representantene fra NIH fikk gode og engasjerte tilbakemeldinger og invitasjon til å formidle erfaringene fra Svømmepakken i forbindelse med andre lands pågående læreplanreformer.

-  Selv om svømmeferdighetene til norske barn og unge ikke synes å være i verdenstoppen, er vi blant de fremste når det gjelder å forankre dette i læreplanverket," sier May Grydeland.