NIH-familien Aukland

Aukland er en kjent idrettsfamilie med tre svært profilerte sønner, som alle går langrenn. Både Anders, Jørgen og Fredrik har vært studenter på NIH, og det samme har mamma Jorunn og pappa Knut.

familien Aukland
Hele familien Aukland samlet Foto: NIH

Familien presenteres i jubileumsboka Kunnskap i bevegelse – Norges idrettshøgskole. 

Det var Jorunn som først studerte på NIH, fra 1969 til 1971. Knut gikk på lærerskole på Sagene, men fra 1974 tok han mellomfag ved NIH. Fra 1978 var begge på hovedfag, og de skrev oppgaven sin sammen. Tittelen var «Elevaktivitet i friminuttene». Dermed er det neppe helt tilfeldig at de tre sønnene valgte idrettsutdanning på NIH, selv om pappa Knut påpeker at sønnene også utviklet stor interesse for idrettsfag siden de hadde vært aktive fra tidlig barndom.

Mer om familien Aukland i boka. 

Her kan du lese mer om jubileumsboka til NIH.