Masterseremoni 2018

Høytidelig og hyggelig markering da 59 masterstudenter fikk utdelt sine vitnemål.

Prorektor Elin Kolle sammen med 47 av masterstudentene
Prorektor Elin Kolle sammen med 41 studenter som har levert sin masteroppgave på NIH Foto: NIH

For 11. gang arrangerte NIH en seremoni for uteksaminerte masterstudenter. I alt 59 studenter har levert og bestått sin masteroppgave i vår. Disse fordeler seg på følgende program: 57 master i idrettsvitenskap, 1 master i idrettsfysioterapi og 1 European Master in Physical Activity and Health.

41 av dem som avsluttet i vår var til stede på masterseremonien, som tradisjonen tro arrangeres siste torsdag i juni. I tillegg deltok både familie, venner og veiledere til en storslått feiring i auditorium Innsikt og i NIH sin ny kantine.

En veldig kjekk gjeng

Elin Kolle som er prorektor ved Norges idrettshøgskole, holdt tale til studentene på avslutningsseremonien.

-  Jeg føler at jeg kjenner 2018-kullet forholdsvis godt, blant annet fra det første året når jeg møtte dere i emnene knytta til metode og statistikk. Og jeg kjenner dere som en gjeng som har jobba bra med studiene, dere har vært interessert i å lære, forstå og utvikle dere – og i tillegg så er dere en veldig kjekk gjeng som er både hyggelige og høflige – så det er veldig kjekt å få bli med å feire med dere, sa Kolle.

Vær nysgjerrig hele livet

Prorektor la også vekt på at studentene har tilegnet seg det som kalles "endringskompetanse". Med endringskompetanse menes evne og vilje til faglig utvikling, til å ta på seg nye oppgaver, lære nye arbeidsområder og ta i bruk nye arbeidsmetoder eller skifte arbeidsfelt om nødvendig.

-  Samfunnet i dag stiller store krav til endringskompetanse. Dersom en ikke har evne til fleksibilitet og omstilling går en fort ut på dato. Det er svært sannsynlig at du vil skifte jobb flere ganger i løpet av din yrkeskarriere. Da må du huske på at du har en mangesidig kompetanse som gjør deg i stand til å utvikle både fagkunnskapen og deg selv. Stikkordet er nysgjerrighet. Fortsett å være nysgjerrig hele livet, sa Kolle. 

God mat og hyggelig samvær på avslutningsseremonien for masterstudentene Foto: NIH