Kulturministeren slo et slag for kroppsøvingsfaget

Kroppsøvingsfaget er et viktig fag for dannelse og kan bygge aktive borgere for fremtidens Norge.

Seksjonsleder Aage Radmann, kulturminister Trine Skei Grande og direktør Lise Sofie Woie ved NIH
Seksjonsleder Aage Radmann, kulturminister Trine Skei Grande og direktør Lise Sofie Woie ved NIH. Foto: NIH

-  Hvis noen hadde sagt til meg da jeg var 11 år at en dag skal du stå i NIHs største auditorium og åpne Kroppsøvingskonferansen, så hadde jeg aldri trodd det. Slik åpnet kulturminister Trine Skei Grande årets Kroppsøvingskonferanse på NIH.

Et viktig fag for dannelse

Tema for årets konferanse er "Kroppsøvingsfaget i bevegelse – gjennom tidene". Og kulturministeren ville gjerne fokusere på at faget kan spille en avgjørende rolle for dannelse hos barn og unge.
- I et samfunn i endring trenger vi å gi de unge nok basiskunnskap slik at de kan bli aktive borgere som tar ansvar for sine egne liv. Kroppsøvingsfaget kan gi elevene mestrings-opplevelser som igjen kan motivere til videre læring, sa Skei Grande.

-  Siden skolehverdagen bli stadig lengre for barn, er det viktig at det finnes arenaer for mestring også her. Hvis elevene opplever mestring på et område, så gir det tro på at man også kan lære seg det som er vanskelig.

kulturminister Trine Skei Grande
Kulturminister Trine Skei Grande i sin åpningstale til konferansen Foto: NIH

 

Sosial utjevning

Det er en stor forskjell i forventet levealder mellom folk i Oslo øst og Oslo vest. For å få til utjevning kan kroppsøvingsfaget spille en nøkkelrolle, mener kulturministeren.
-  Ved å formidle kunnskap om hvordan man kan ta bedre vare på kroppen sin, har vi kommet et langt skritt videre, sa Skei Grande.

Bredde er viktig

Ministeren slo også et slag for den norske idrettsmodellen som er tuftet på bredde og idrettsglede, og mente at denne har sprengkraft til å gi oss medaljer i mesterskap. Hun benyttet også anledningen til å gratulere NIH med 50 års-jubileet, og oppsummerte NIHs 50 første år på følgende måte:
- Da NIH startet opp i 1968 tok Norge 14 medaljer i vinter-OL. I år tok Norge 39 medaljer i OL. Og NIH må ta sin del av æren for denne fantastiske fremgangen, avsluttet kulturministeren.

Viktig bærebjelke i NIH

Dette er sjuende gang at Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved NIH arrangerer Kroppsøvingskonferansen. Omlag 200 ansatte og studenter ved høyskoler og universitet, samt kroppsøvingslærere er samlet på konferansen. Og med deltakere fra både Sverige og Danmark har konferansen også blitt en viktigste møteplass for alle som er opptatt av kroppsøvingsfaget i Norden.

-  Kroppsøvingsfaget er i bevegelse. Det skal både være et dannelsesfag, et helsefag og et ferdighetsfag. Nye krav gir nye utfordringer til kroppsøvingslærerne. I 50 år har utdanning av kroppsøvingslærere vært en viktig bærebjelke i NIH og det vil det fortsatt være, sa NIH-rektor Lars Tore Ronglan i sin åpningstale til konferansen som varer i to dager.