Gravide får flest livsstilsråd fra internett

Ny undersøkelse viser at flest gravide får råd fra internett om fysisk aktivitet, vektøkning og kosthold. Men rådene fra internett er både mangelfulle og holder en lav kvalitet.

Gruppebilde av deltakere på scenen.
Både norske og internasjonale forelesere deltok på Gravide-symposium Foto: NIH

Dette kom frem da Norges idrettshøgskole arrangerte "Gravide-symposium 2018" i forbindelse med 50 års jubileet til NIH. Symposiet ble arrangert av professor Kari Bø og førsteamanuensis Lene Annette Hagen Haakstad fra Seksjon for idrettsmedisinsk fag. Kvinnehelse og trening under svangerskap og etter fødsel er et av NIHs strategiske forsknings og undervisningsfelt. I løpet av symposiet kunne en rekke forelesere presentere hva som skjer innen dette fagfeltet både i Norge og internasjonalt.

Hvilke råd gis til gravide?

Lene Annette Hagen Haakstad forsker på trening under og etter svangerskap ved NIH. Hun kunne legge frem ferske resultater fra et forskningsprosjekt hvor Haakstad sammen med Emile Mass, har kartlagt gravide kvinners informasjonskilder når det kommer til fysisk aktivitet/trening, vektøkning og kosthold, samt hvordan disse eventuelt påvirker deres helseatferd.

Omlag 150 kvinner har svart på undersøkelsen og resultatet viser at 60 prosent av de gravide innhenter livsstilsråd fra internett/media. Bare 27 prosent oppgir å få slike råd fra helsepersonell.

- Dette er urovekkende tall. For disse viktige rådene om trening og kosthold for gravide burde ha kommet fra fagfolk som kan kvalitetssikre slik informasjon, og ikke fra en blogger på internett, sa Haakstad.

Undersøkelsen viser også at hele 89 prosent av de som deltok hadde søkt informasjon om kosthold for gravide, 80 prosent om trening og 54 prosent hadde søkt informasjon om vektøkning under svangerskap. Men mange fant informasjonen som ble presentert på internett som både ufullstendig og mangelfull. Likefullt oppga 60 prosent at denne informasjonen påvirket deres livsstil.

professor Kari Bø og førsteamanuensis Lene Annette Hagen Haakstad fra Seksjon for idrettsmedisinsk fag.
Symposiet ble arrangert av professor Kari Bø og førsteamanuensis Lene Annette Hagen Haakstad fra Seksjon for idrettsmedisinsk fag Foto: NIH

 

Gunstige endringer

Professor Wendy Brown ved University of Queensland orienterte om de fysiologiske endringene som skjer med kroppen under et svangerskap og at disse endringene faktisk han gi en fordel i fysisk aktivitet og trening.
Blant annet øker slagvolumet, altså den mengden blod som hjertet pumper ut i kroppen. Men også blodvolumet øker hos kvinner under graviditet.
- Dette økte utslaget i hjerte- og karsystemet gjør at du har du mer å gå på. Du klarer å trene mer, og har en kapasitet som du ikke har ellers. Og makspulsen øker med 5-10 prosent, sa Brown.
Det er også fult mulig å drive med toppidrett i deler av svangerskapet. Blant annet vant Serena Williams den store tennisturneringen Australia Open i 2017. Da var hun gravid i 8. uke og hun gjennomførte alle sine kamper i 30 graders varme.

Fedme hos mor og barn

Overlege ved Kvinneklinikken på Sørlandet sykehus Linda Reme Sagedal, har forsket på vektøkning i svangerskapet. På symposiet satte hun denne problemstillingen i et internasjonalt perspektiv. Både i rike og fattige land er dette et voksende problem. Bare i USA har 40 prosent av alle mødre BMI på 30 eller høyere. Globalt har 15 prosent av alle mødre BMI på 30 eller mer, og dette tallet øker.
Stor vektøkning i svangerskapet er utpekt som en kilde til senere fedme for både mor og barn, og forbundet med økt fare for svangerskapskomplikasjoner, fødsel av store barn og forløsning med keisersnitt. Et sunt kosthold og regelmessig moderat fysisk aktivitet er forbundet med mindre risiko for svangerskapskomplikasjoner.

- Både norske og internasjonale studier viser at tilbud om kostholdsrådgiving og trening i svangerskapet forbedrer kvinners livsstil og fører til at de går mindre opp i vekt, sa Sagedal.

- Vi må derfor holde fokus på sunne svangerskap. Når kvinner spiser riktigere mat og er mer fysisk aktive, har det positiv innvirkning på fosteret og kan ha betydning for helsa når barnet vokser opp.

I tillegg deltok følgende forelesere på "Gravide-symposium 2018":

  • Kari Bø
  • Tarja Kinnunen
  • Kirsti Krohn Garnes
  • Ruben Barakat
  • Jorunn Sundgot-Borgen
  • Mireille van Poppel