NIHs jubileumsbok

Bildet viser forsiden til jubileumsboka som gis ut i forbindelse med 50-årsjubileet til Norges idrettshøgskole. Benytt siste sjanse til å tegne deg som gratulant gjennom forhåndskjøp.

Boka er på 372 sider og gir innsikt i bakgrunnen for etableringen og det som har skjedd siden åpningen i august 1968. 

I forordet til boken skriver rektor Lars Tore Ronglan blant annet: «Da 50-årsjubileet skulle planlegges, var det liten tvil: NIH fortjente en jubileumsbok. En høgskole som runder 50, er blitt moden. Institusjonens identitet er blitt dannet og omdannet gjennom disse årene. Samtidig har generasjoner av studenter og ansatte kommet og gått. Og samfunnet har gjennomgått store endringer. Så, hva kjennetegner «NIH-sjelen» i dag? Hva er de røde trådene som forbinder NIH anno 1968 med dagens høgskole? På hvilke måter har folkene på huset, og samfunnsendringene rundt oss, preget NIHs utvikling gjennom et halvt århundre?»

Boka inneholder mye annet. Den begynner med et historisk tilbakeblikk på den svært lange veien fra de første initiativ på 1930-tallet og fram til åpningen. Visste du forresten an nazistene planla en idrettshøgskole ved Tryvann?

Boken fortsetter med å presentere noen av kulturbærerne. NIH er en institusjon som har vært gjennom store organisatoriske endringer. Disse presenteres i del 3, som følges av hvordan undervisningen har vært organisert.

Det har vært mange og harde kamper om hva skolen skal tilby til studentene. Studentene får for øvrig sin egen del. Hvordan er det å være student på NIH? Noe er forandret fra 1968 til 2018, men mye er likt. Opptaksprøven er borte. Ville du klart kravene som ble stilt tidlig på 1970-tallet? Tabellen finner du i boka.

NIH er blitt en sterk forskningsinstitusjon. Forskning får sin egen del, der leserne gis et innblikk i hva det forskes på ved NIH. Forfatter Dag Vidar Hanstad har kartlagt hvor det er blitt av alle med doktorgrad fra høgskolen. 

Også anlegget får sin egen del. Beliggenheten er praktfull. I jubileumsåret framstår NIH i helt ny drakt etter en omfattende rehabilitering.

Hva med framtiden? I et eget møte med NIHs seks rektorer diskuteres hva NIH har vært – og hvor høgskolen er på vei.

 Kjøp boka og tegn deg som gratulant

Absolutt siste frist for å bli med i gratulasjonslisten er 3. august. Kjøp av bok gir plass i Auditorium Innsikt under det store jubileumsseminaret tirsdag 18. september. Da blir bøkene utdelt – hvis du ikke ønsker den tilsendt. 

LES MER og bestill boka her