God sommer!

Vi takker alle studenter, ansatte og andre NIH-venner for studieåret 2017/2018, og ønsker dere en riktig god og aktiv sommer!

 Administrerende direktør Lise Sofie Woie, rektor Lars Tore Ronglan og prorektor Elin Kolle
Fra venstre: Administrerende direktør Lise Sofie Woie, rektor Lars Tore Ronglan og prorektor Elin Kolle Foto: NIH

NIH har gjennomført et godt studieår i 2017-2018. Vi har hatt rekordhøyt søkertall og dyktige studenter. Stadig flere ønsker å studere idrettsfag. På landsbasis i 2017 var det i overkant av 3400 søkere som hadde valgt idrett som førstevalg, mot litt over 3800 i 2018. En økning på 11 prosent. På Norges idrettshøgskole ser vi en økning på hele 46,9 prosent. Norges idrettshøgskole har fått hele 1/3 av alle søkere innenfor utdanningsområdet idrett i Norge. Det viser at NIH er et svært populært studiested.

Førsteplass i Norge

De vitenskapelig ansatte ved NIH har også i dette studieåret utmerket seg innen forskning. For tredje år på rad går NIH til topps når det gjelder publikasjonspoeng per ansatt for statlige universiteter og høyskoler. Ved Norges idrettshøgskole oppnådde de faglig ansatte i snitt 2,33 publikasjonspoeng i 2017, og dermed er NIH best blant alle institusjoner, private og offentlige medregnet.
I tillegg har vi igjen gjort det svært bra på internasjonale rankinger. På U-Multirank sin nye rangering av norske universitet og høgskoler, ligger NIH på en sterk 3. plass. Rankingen viser også at Norges idrettshøgskole er blant de 25 mest siterte universitetene blant samtlige institusjoner som er med i U-Multirank.

God og aktiv sommer

Tusen takk for god innsats i studieåret 2017-2018. Vi ønsker alle en riktig god og aktiv sommer! Vi ses igjen til en spennende høst på Europas flotteste idrettsutdanningscampus hvor vi skal feire at NIH er 50 år i 2018!

Hilsen rektor Lars Tore Ronglan, prorektor Elin Kolle og administrerende direktør Lise Sofie Woie.