NIH skal forske på hestekultur i sosiale medier

Norges idrettshøgskole skal sammen med Malmø Universitetet undersøke hvordan kunnskapsformidlingen rundt hestekulturene skjer i sosiale medier.

hesterytter på bane
Nå skal den digitale "stall-kulturen" under lupen både i Norge og Sverige Foto: Photospin

Formålet med prosjektet er å analysere "stall-kulturer" på internett i Sverige og Norge. I de senere år har spørsmål om hestekonkurranser og omsorg for hesten blitt diskutert i sosiale medier, og på nettet finnes pågår det en stadig diskusjon om hvordan man skal ta hånd om hester. Hvordan disse diskusjoner varierer med alder, kjønn og ridning kommer til å undersøkes og analyseres i prosjektet.

Slik skal prosjektet gjennomføres

Først kartlegges medie-diskursen gjennom en undersøkelse. Deretter analyseres informasjon om hesteholdning og hesters velferd på de nettstedene hvor ryttere søker informasjon. Videre blir ryttere intervjuet for å utdype analysen, samt å skape en forståelse for hvilken informasjon som har størst verdi. At kunnskap som publiseres på nettet er tuftet på forskning og erfaring er viktig for både hesters og rytteres velferd. Derfor vil prosjektet føre til forslag til hvordan digitale kommunikasjonsverktøy kan utvikles.

Prosjektet har totalt mottatt ca 2,5 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Av dette vil ca 1,1 millioner kroner bli brukt på forskning ved NIH.