Januar

Gruppebilde av deltakere

Fysisk aktivitet og helse blant barn som har hatt kreft

Barn som har blitt behandlet for kreft har høy risiko for å utvikle sen-effekter og få langvarige helseproblemer utløst av kreftsykdommen eller behandlingen. En ny studie skal undersøke om og på hvilken måte fysisk aktivitet kan virke forbyggende og symptomlindrende.

Selfie av Sundgot-Borgen-familien i treningsklær

NIH-familien

NIH-utdannelsen går i arv i mange familier. Vi har møtt en familie for å finne noen svar på hva det handler om.