NIH søker forsøkspersoner

NIH søker forsøkspersoner for å undersøke sammenhengen mellom muskelmasse og blodvolum hos friske, utrente voksne.

En forsøksperson på NIH.
Lyst til å bli forsøksperson på NIH?

Hvem kan delta:

  • Menn og kvinner mellom 18 og 40 år
  • Utrente (trent utholdenhetstrening <1 økt i uka de siste 12 måneder)

Hva skal testes:

  • Maksimalt oksygenopptak ved løp på tredemølle
  • Blodvolum
  • Kroppssammensetning (DXA og InBody)

Fordeler:

  • Innsikt i hvordan forskning bedrives
  • Gjennomføre tester som i utgangspunktet er dyre

Du må kunne møte til testing ved Norges idrettshøgskole (testene tar tilsammen ca. 2 timer) innen utgangen av mars 2018. Hver enkelt test er lite tidkrevende, og vi er fleksible på testtidspunkter.

Dersom du er interessert eller har spørsmål om prosjektet kontakter du Maren Lihagen på e-post: maren_lihagen@hotmail.com eller telefon 950 37133.