Attraktiv og lærerik praksis i sport management

Utdanningen i sport management ved Norges idrettshøgskole kombinerer det teoretiske med det praktiske. Ved å tilrettelegge for to praksisperioder får studentene en smak på arbeidslivet som er både attraktiv og relevant. Ordningen er populær også hos arbeidsgiverne.

nih-studenter i Holmenkollen under VM i skiskyting i 2016
Olav Skrudland (til venstre) hadde praksis i Holmenkollen under VM i skiskyting i 2016. Helt til høyre står medstudent Brynhild Sætha fra NIH. I midten er Ida Tragethon Breie som var ansatt i organisasjonskomiteen Foto: NIH

På andre året av studiet er alle sport management studenter ute i to praksisperioder, begge på tre uker. Studentene får prøvd seg både i offentlig sektor (kommune, fylkeskommune og statlig) og i privat sektor (særforbund, krets, idrettslag og arrangement). Dette gir en god mulighet til å se forskjellige arbeidsplasser og få en praktisk forståelse av hva de har lært på skolen. Det skjer blant annet ved at praksis ligger som del i emnet Saksbehandling, forvaltning og praksis.

En forsmak på arbeidslivet 

For studentene oppleves de to praksisperiodene som nyttige. Tidligere bachelorstudent Halvor Owren (nå master) var veldig fornøyd med sine praksisperioder i henholdsvis Norges Idrettsforbund (NIF) og Lillehammer kommune.

- Jeg fikk en forsmak på arbeidslivet og fikk et innblikk i mulige framtidige arbeidsplasser, sier Halvor.

En annen student, Kaja Haugen, ser også nytten av praksisen hun fikk på sport management-studiet.
- For meg var praksisen virkelig en døråpner til arbeidslivet, sier Kaja.

Hun hadde en av treukersperiodene sine i Studentskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) Athletica. Etter praksisen fikk hun mulighet til fortsette på arbeidsplassen og hun har gradvis jobbet seg opp i systemet. Først som deltidsjobb ved siden av studiene, mens hun nå har fått tilbud om et 100 prosent vikariat som kvalitets- og markedskoordinator i organisasjonen.

Kaja Haugen hadde praksis i Studentskipnaden i Oslo og Akershus
BILDE: Kaja Haugen hadde praksis i Studentskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) Athletica. Nå er hun ansatt der Foto: NIH

 

Anvendt fagkunnskap

På høsten i tredje klasse kan studentene velge emnet Utvidet praksis  på 30 studiepoeng.

Studentene arbeider fire dager i uken på en ønsket arbeidsplass. Utvidet praksis er en unik mulighet til å prøve seg på relevante arbeidsoppgaver og selvstendig arbeid med veiledning fra personer med erfaring fra feltet i tillegg til NIH. En av studentene som har tatt denne muligheten, er Sofie Karlsen Gulbrandsen. Høste 2017 hadde hun praksis i Skiforeningen.

-  Gjennom utvidet praksis ser man at fagkunnskapen i blant annet økonomi, ledelse og idrettsoppbygning generelt fra NIH, kommer godt med, sier hun.

Gjennom praksisen fikk Sofie i større grad tro på egne ferdigheter. Det er ikke bare Sofie som har denne oppfatningen. Flere av hennes medstudenter har gitt tilbakemelding på at utvidet praksis har gitt muligheter til å utvikle personlige egenskaper i tillegg til å knytte teoretisk kunnskap opp mot praktisk arbeid.
Muligheten til å ta utvidet praksis blir også gitt til internasjonale studenter på vårsemesteret, slik at de får samme muligheter som de norske studentene gjennom Internship.

Unik praksismulighet

Studentstyrets leder, Olav Skrudland, mener praksis er en viktig del av utdanningen. Han er selv sport management-student og hadde praksis i sim hjemkommune Time og Skiskytter VM i 2016.

- Både som studentleder og student ved NIH ser jeg på praksismulighetene man har på sport management-studiet som unikt. At man får mulighet til både ordinær og utvidet praksis, gjør at man får opprettet et nettverk på en måte som få andre ved institusjonen gjør. Dette tror jeg er suksessoppskriften for at SPM-studenter kommer ut i relevant arbeid etter endt studie, sier Olav.

Idrettsorganisasjoner og kommuner ser stor verdi i praksistilbudet

Det er ikke bare studentene som nyter godt av denne praksisordningen. Arbeidsplasser som tar imot praksisstudenter fra NIH er også fornøyd med tilbudet om praksis, ved at de selv får mulighet til å komme i kontakt med dyktige studenter med relevant kompetanse. Praksisstudenter blir sett på som en ressurs, og noen studenter får også videre engasjement gjennom praksisstedet. Skiforeningen er en av arbeidsplassene som har tatt imot praksisstudenter ved flere anledninger. Arrangementssjef for Sport og Event, Ole Kristian Sørland, er kjent med studenter fra NIH.

- Vi har svært god erfaring med praksisstudenter fra NIH. Studentene bidrar ofte med sine erfaringer innenfor felt hvor vi kan ha behov for at personer utenfor organisasjonen gjør en analyse. Studenter kommer gjerne igjen som frivillige under arrangementene de har vært med å planlegge, sier han.

Programansvarlig for sport management, Anna-Maria Strittmatter, ser betydningen av praksismulighetene.

- Kompetansen som sport management-studentene våre besitter er etterspurt i arbeidsmiljø. At vi utdanner studenter til arbeid med relevant kunnskap og høyest studiekvalitet, er prioritering i tilbud og utvikling av studiene våre. Det er gledelig at både studenter og arbeidslivet bekrefter at vi på sport management satser riktig, sier hun.

Mer informasjon om sport management studier: