Prisdryss og studiestart på NIH

Marit Breivik ga gode råd til ferske studenter under årets immatrikulering på NIH.

Gruppebilde av NIH-ansatte
Fra venstre: Direktør Lise Sofie Woie, Bjørge Herman Hansen, Ulf Ekelund, Sigmund Alfred Anderssen og rektor Lars Tore Ronglan Foto: NIH

For første gang ble den tradisjonsrike immatrikulering på NIH delt i to arrangement, hvor første del var forbeholdt årets nye studenter. I et fullsatt auditorium Innsikt, ble de nye studentene ønsket velkommen av rektor på NIH Lars Tore Ronglan. Han ga også de nye studentene en innføring i NIH-kulturen.

-  Vær en venn – NIH'ere tar vare på hverandre og sier fra om det skjer noe som ikke er greit. Åpen dialog mellom studenter, ansatte og ledelse skaper et trygt og godt miljø der vi alle kan trives, lære og utvikle oss. Som ny NIH'er har du medansvar for å videreutvikle NIH-kulturen, sa han.

Stolt av å være en NIH'er

-  For meg er noe av det flotteste ved å være rektor på NIH dette: Jeg er stolt av denne institusjonen, og jeg er stolt av å være en NIH'er. Og jeg vet at den følelsen er utbredt på huset – ekte stolthet preger kollegiet og studentene våre. I universitets- og høyskolesektoren i Norge er vi en av de minste institusjonene, men vi har en sterk identitet.

Rektor sammen med nye NIH-studenter.
Rektor sammen med nye NIH-studenter/ Foto: NIH

 

Spill hverandre gode

Årets gjestetaler var Marit Breivik. I sin tale trakk hun paralleller mellom det å være idrettsutøver og student.

-  Det handler om å sette seg et mål for utdanningen og så må man jobbe hardt for å nå dette målet. På denne veien er det viktig å ta vare på sine medstudenter og spille hverandre gode, sa hun.

Marit Breivik snakker til studentene på NIH
Marit Breivik snakker til studentene på NIH

 

Prisdryss

Etter at studentene hadde forlatt auditoriet startet del to av arrangementet med høytidelig prosesjon. Deretter fulgte den tradisjonelle doktorpromosjonen. Alle nye doktorer fra forrige studieår fikk sine formelle papirer overrakt av rektor og direktør etter en kort introduksjon fra seksjonslederne.

Prosesjon på NIH.
Prosesjon på NIH.

 

Hele fire priser ble delt ut under årets immatrikulering. Utdanningsprisen ble tildelt førsteamanuensis Thomas Losnegard, mens formidlingsprisen ble gitt til professor Ulf Ekelund. Forskningsprisen ble i år delt mellom professor Yngvar Ommundsen og professor Sigmund Alfred Anderssen. Årets NIH-rose, studentene pris, gikk i år til en populær og engasjert foreleser, nemlig Bjørge Herman Hansen. Venneforeningens hederspris ble tildelt tidligere leder av Studentstyret Svend Sondre Frøshaug. 

professor Yngvar Ommundsen og professor Sigmund Alfred Anderssen.
Forskningsprisen ble delt mellom professor Yngvar Ommundsen og professor Sigmund Alfred Anderssen.