Hamstrings re-skader skjer ofte kort tid etter retur til idrett

Idrettsutøvere som har hatt strekk i hamstrings-musklene bak på låret, er utsatte for re-skader kort tid etter den forrige skaden.

lår på fotballspillere
Det er særlig utøvere i idretter med raske akselerasjoner, som fotball og friidrett, som er utsatte for hamstringsskader Foto: NIH

Har du først fått strekk i hamstrings-musklene bak på låret, så er det en økt risiko for re-skade i samme området som den første skaden. Stipendiat Arnlaug Wangensteen har forsket på akutte hamstringsskader og re-skader hos mannlige idrettsutøvere, og resultatene viser at blant utøverne som pådro seg en re-skade, var hele 79 prosent av re-skadene lokalisert i det samme området som den første skaden. Funnene viste at blant halvparten av utøverne som fikk en re-skade, skjedde dette tidlig etter retur til idrett, i løpet av de første 25 dagene etter at de var "friskmeldt".

-  Selv om utøverne er klinisk klarert for strekkskaden og er tilbake på trening, så tar det likevel tid før man er tilbake på samme nivå som før skaden. Det er derfor viktig at det skjer en gradvis økning i belasting på treningen og at man fortsetter med forebyggende øvelser for å unngå ny skade, sier Wangensteen.

Økning i hamstringsskader

Strekk i hamstrings-musklene bak på låret er en av de vanligste akutte idrettsskaden som skjer uten kroppskontakt. Det er særlig utøvere i idretter med raske akselerasjoner, som fotball og friidrett, som er utsatte. Tall fra UEFA sine skadedata viser en årlig økning i hamstringsskader på over to prosent i løpet av de siste 13 sesongene i Champions League. Tallene viser også at det er størst risiko for å skade seg på trening fremfor på kamp.

Vil raskt tilbake til idrett

Den høye skadeforekomsten og omfanget av re-skader forårsaker betydelig tap av tid fra konkurranse og trening for utøverne. Og det oppstår et stort press på å kunne gjenoppta idretten så fort som mulig etter skaden.

-  Både trener, sponsorer og media presser på for at utøverne skal komme raskt tilbake. Men med økt risiko for re-skader, så kan det lønne seg ha litt mer tålmodighet med å trappe opp treningsmengden for fort, sier Wangensteen.

Ikke nødvendig med MR

En hamstringsstrekk avdekkes ved en systematisk klinisk undersøkelse hos en lege eller fysioterapeut. På elitenivå blir MR brukt hyppig for å avdekke hvor skaden sitter og hvor stor den er. Dette blir gjort for å forsøke å kunne gi en prognose på hvor lang tid det vil ta før utøveren kan gjenoppta idretten.

-  Vår studie viser at MR har begrenset tilleggsverdi for å kunne beregne hvor lang tid det tar å komme tilbake til idrett sammenlignet med klinisk undersøkelse alene. De individuelle forskjellene hos utøverne i retur til idrett er for store til at bildene fra en MR-undersøkelse kan gi nøyaktig prognostisk informasjon rett etter skade. MR anbefales derfor kun å brukes rutinemessig dersom man mistenker at muskelen er revet helt over, altså en totalruptur. Da er det derimot viktig med MR for å bestemme videre behandlingsalternativer, sier hun.

Viktig med tidlig rehabilitering

En ny dansk undersøkelse viser at de som starter med opptrening to dager etter at skaden oppstod, kom raskere tilbake til idretten enn de som startet med opptrening etter ni dager.

-  Få dager etter skaden kan man vanligvis begynne med små sammentrekninger av muskulaturen, men dette skal helst ikke gjøre vondt. Nyere studier viser god effekt av «forlengende» smertefrie øvelser, altså at hamstringmuskulaturen aktivt forlenges, sier Wangensteen.

Hvis det blir gitt korrekt opptrening er prognosen ved hamstringsskade gode. I gjennomsnitt tar det 2-5 uker før man er tilbake i trening.

Se treningsprogram for lår og hamstrings her!