August

redaksjonen i skadefri.no

Bli klok av andres skader

Senter for idrettsskadeforskning gir deg den mest oppdaterte kunnskapen om skader og forebygging.

testperson på nih

Større og sterkere bein?

Trente testpersoner søkes til forskningsprosjekt om styrketrening med redusert blodtilførsel.

Bilder av mat og en person som tester styrke i et apparat.

Vil du delta i forskning?

NIH søker forsøkspersoner til forskningsprosjekt om effekten av ett daglig måltid på fysisk prestasjonsevne og metabolsk helse.

fotballspillere på nih

Tester kan ikke forutsi fotballskader

En helseundersøkelse blant fotballspillere i Qatar avdekket at 96 prosent av spillerne hadde minst én helseplage. Men undersøkelsen kan ikke si noe om risikoen for framtidige skader.