Rekordhøyt søkertall for NIH

Norges idrettshøgskole har en økning på hele 46,9 prosent i antall førsteprioritet søkere. Tallene viser at NIH er Norges mest populære utdanningssted for idrettsstudier.

studenter på nih
Stadig flere ønsker å studere på Norges idrettshøgskole Foto: Emil Sollie

Torsdag 19. april offentliggjorde Samordna Opptak søkertallene for 2018.

-  Vi er svært tilfreds med årets søkertall. På landsbasis i 2017 var det i overkant av 3400 søkere som hadde valgt idrett som førstevalg, mot litt over 3800 i 2018. En økning på 11 prosent. På Norges idrettshøgskole ser vi en økning på hele 46,9 prosent. Norges idrettshøgskole har fått hele 1/3 av alle søkere innenfor utdanningsområdet idrett i Norge. Det viser at NIH er et svært populært studiested, sier studiesjef Håkon Solberg ved Norges idrettshøgskole.

Ni søkere per studieplass

Bachelor i sport management/idrett og samfunn og bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi er de mest populære studieprogrammene. Her er det cirka ni søkere per studieplass. Også det lokale opptaket, det vil si opptak til master i idrettsvitenskap, fysisk aktivitet og funksjonshemning (FAF), praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og direkte opptak til andre året, viser en økning i antall søkere.

-  Vi er særlig fornøyd med mottakelsen av den reviderte studieporteføljen der vi tydeliggjør bachelorløpene. Det er totalt flere søkere per studieplass til tross for at vi øker antall studenter vi tar opp fra 140 til 210.

Vi gleder oss til å ta i mot de nye studentene, og til å starte med en ny revidert studieportefølje. Samtidig ønsker vi våre nye studenter velkommen til en totalrehabilitert høgskole og Europas flotteste campus for idrettsutdanning.