Slik takler unge spillere elitefotballens uskrevne regler

Det er en komplisert og krevende reise som juniorspillere legger ut på når de tar steget opp til A-laget.

fotballspillere på banen
Forskere fra NIH har undersøkt hva som skjer når unge spillere melder overgang til eliteprestasjonsmiljøet i Premier League Foto: NIH

Det er fotball på absolutt høyeste nivå: Engelske Premier League er preget av hard konkurranse og store pengesummer. Spillere blir valgt, kjøpt og solgt. Innenfor lagene er det ofte tøff konkurranse mellom spillerne. Så hvordan går det når en spiller fra juniorlaget rekrutteres til A-laget i Premier League?

Forskere fra Norges idrettshøgskole og Universitet i Karlstad har intervjuet trenere som jobber med å utvikle spillere til den engelske toppligaen. Målet var å finne ut hva som må til for at unge spillere skal klare overgangen.

– Å lære det sosiale og kulturelle spillet – alt fra å hilse, ta plass og likevel være ydmyk i forhold til A-lagspillerne – er absolutt nødvendig for unge spillere, sier Henrik Gustafsson, forsker i idrettsvitenskap ved NIH.

Den nye studien viser at slike sosiale og kulturelle regler kan være minst like avgjørende som spillernes ferdigheter.

Å lære seg spillet

Det er nemlig en komplisert reise som juniorspillere legger ut på når de tar steget opp til A-laget. For å håndtere denne overgangen holder det ikke bare å mestre selve fotballen. For det finnes mange uskrevne regler hos A-lagets eldre spillere og trenere. Og hvordan juniorspillerne reagerer, varierer fra person til person.

– De velger forskjellige strategier, fra kvikkhet både på og utenfor banen til å utnytte sin styrke og størrelse. Og det kan være stor forskjell på hvordan trenere for både junior- og A-lag velger å forberede de unge spillerne, forteller Gustafsson.

Høye forventninger fra trenerne

Undersøkelsen av unge spilleres overgang til eliteprestasjonsmiljø i Premier League er utført av idrettsforskerne Øystein Røynesdal, Tynke Toering og Henrik Gustafsson ved Norges idrettshøgskole. Forskerne har blant annet undersøkt hvordan ulike trekk ved disse prestasjonsmiljøene kan påvirke utviklingen til unge spillere når de begynner å trene med førstelaget.

– En holdning man gjerne ser hos flere av hovedtrenerne er at unge spillere skal være "fullt operative" når de kommer opp til A-laget. De unge spillerne skal ikke senke nivået, sier Øystein Røynesdal, en av de andre NIH-forskerne bak den nye studien.

– Utfordringen er at unge spillere ofte håndterer overgangen svært forskjellig. Foruten det spillrelaterte, så kommer noen raskt inn i elitenivåets kultur og regler, mens det for andre tar det lengre tid. Men elitetrenere har ikke alltid den tålmodigheten som trengs for at de unge spillerne skal få tid til å lykkes.

Røynesdal peker også på at det er vanlig at hovedtrenere på toppnivå byttes ut ofte. Det betyr at unge spillere raskt må tilpasse seg nye krav.

Unge spillere trenge støtte og veiledning

Undersøkelsen er en av få studier om fotballspilleres overgang til det absolutte toppnivå. Studien inneholder dybdeintervjuer med åtte utviklingstrenere på elitenivå i Premier League. Trenernes alder varierer fra 28 til 59 år, og de hadde mellom 6 og 28 års erfaring som trenere på elitenivå.
Studien viser hvordan trenerne for klubbens juniorlag arbeider strategisk for å forberede unge spillere på hva de kan forvente etter at de har blitt valgt for en overgang til A-laget. Forskjellige former for støtte, både sosialt og kulturelt, viser seg å være fungere, da disse klubbene ofte lykkes med å få frem "egenproduserte" spillere til A-laget.

– Trenerne for juniorlaget og lederne for utviklingsavdelingene kommuniserer ofte med A-lagets trenere for å finne ut hva de vil ha. De forbereder deretter sine spillere i det som kreves - både spillemessig og kulturelt. Disse trenerne vet at det er forskjell på hvordan enkelte spillere tilpasser seg, sier Gustafsson.
Men forskerne etterlyser allikevel mer bevissthet i toppligaene om hva som må til for at unge spillere skal takle overgangen fra juniorlag.

– Flere trenger å forstå de utfordringene det innebærer for en ung spiller å flytte til elitenivå – både atferdsmessig, kulturelt, sosialt og spillemessig. Ofte er forholdene og kulturen uklar, noe som kan bety at laget mister talentfulle unge spillere som aldri får en "fair sjanse". Forhåpentligvis kan studien bidra til kunnskap og bevissthet, sier Gustafsson.

Forskningsresultatene er publisert i International Journal of Sports Science and Coaching 2018.