Nyheter 2018

En forsøksperson på NIH.

NIH søker forsøkspersoner

NIH søker forsøkspersoner for å undersøke sammenhengen mellom muskelmasse og blodvolum hos friske, utrente voksne.

NIH-familien Sundgot-Borgen på løpetur

NIH-familien

NIH-utdannelsen går i arv i mange familier. Vi har møtt en familie for å finne noen svar på hva det handler om.