Vil du delta i forskning?

NIH søker forsøkspersoner til forskningsprosjekt om effekt av faste på muskelmasse, styrke og utholdenhet.

Forsøksperson på NIH-labben.
Nå kan du delta i et nytt forskningsprosjekt fra NIH Foto: NIH

Vi søker forsøkspersoner til et prosjekt som skal undersøke hvilken effekt syv dagers faste har på utholdenhet, styrke og tap av muskelmasse.

Hva:

• Fasting i syv dager
• Oppmøte hver morgen for blodprøver
(varighet ca. én time)
• Fysiske tester før og etter faste

Hvem:

• Menn og kvinner mellom 18 og 45 år
• Over 12% kroppsfett for menn, over 15%
for kvinner
• Fysisk og psykisk friske personer

Hva skal testes:

• Kroppssammensetning (DEXA)
• Muskelstyrke- og funksjon
• Maksimalt oksygenopptak
• Hvilemetabolisme
• Fettoksideringskapasitet
• Nitrogenbalanse (i urin)
• Hormoner og metabolitter som påvirker
metabolismen (muskel- og fettbiopsi,
blodprøver)

Fordeler:

• Gratis testing - fysiologiske tester som i
utgangspunktet er dyre
• Detaljert informasjon om ulike
fysiologiske parametere
• Innblikk i gjennomføring av et
forskningsprosjekt
• Tett oppfølging
• Veiledet trening av instruktører ved NIH
dersom ønskelig

Ulemper:

• Man kan oppleve sult, spesielt de
første dagene av fasten
• Periodevis føle seg sliten og trøtt
• Lavt blodsukker - tidvis ukonsentrert

All testing gjennomføres på NIH. Oppstart snarest! Forsøk kjøres gjennom hele høsten og januar. Dersom dette er av interesse, kontakt prosjektansvarlig professor Jørgen Jensen jorgen.jensen@nih.no eller masterstudenter Steffen J. Brufladt 92622429 / steffen.brufladt@gmail.com og Emelie T. F. Nilsen 97099039 / nilsen.emelie@gmail.com