Valg av nytt rektorat ved NIH

23. mars velger ansatte og studenter rektor og prorektor for perioden august 2017 - august 2021.

Portrett av Lars Tore Ronglan og Elin Kolle
Kandidatene til nytt rektorat ved NIH: Lars Tore Ronglan (rektor) og Elin Kolle (prorektor)Foto: NIH, Andreas B. Johansen

55 år, gift, 3 barn, bor på Korsvoll.
Hovedfag og doktorgrad fra NIH.
Jobbet som kroppsøvingslærer og med utdanning, trenerutvikling og talentutvikling i Norges håndballforbund. 

Tilsatt på NIH i 2002. Forsker, veileder og seksjonsleder for SCP. Prorektor fra 2013 - 2017.

39 år fra Sandnes i Rogaland. Bor på Hovseter.

Grunnfag idrett fra Sogndal, hovedfag og doktorgrad Seksjon for idrettsmedisinske fag. Arbeidet med kartlegging av fysisk form og fysisk aktivitet i befolkningen. 

Fast ansatt fra 2013 med emneansvar og undervisning i metode og statistikk.

Ett par er foreslått; Lars Tore Ronglan som rektor og Elin Kolle som prorektor. 

Kandidatene møtte nylig studenter og ansatte og presenterte sine tanker og visjoner for neste rektorperiode. 

Lars Tore Ronglan innledet presentasjonsmøtet med å takke for at han og Elin Kolle er foreslått som nytt rektorat. De synes samtidig det er synd at det ikke er foreslått flere kandidater og skulle gjerne sett at valget sto mellom flere kandidater.

Etter fire år som prorektor, vet Ronglan hva han går til og at rektorrollen er krevende. Derfor måtte han også tenke seg grundig om før han takket ja til å stille som rektorkandidat. 

- Jeg landet på at dette er jeg motivert for. Jeg finner det inspirerende og meningsfullt å være leder for en flott institusjon med mange engasjerte studenter og ansatte, sa Lars Tore Ronglan. 

Vedtatt strategisk plan (2016 - 2020) danner plattformen for veien videre. Ronglan trakk fram tre områder som kandidatene er spesielt opptatt av:

  1. Samhandling og samspill internt på NIH
  2. NIH som utdanningsinstitusjon
  3. NIHs egenart – kunnskap i bevegelse

- Vi har nettopp vedtatt at vi ikke skal bli en del av UiO. Et viktig argument for den beslutningen er NIHs fortrinn som liten institusjon. Vi har korte avstander mellom ansatte, mellom ansatte og studenter, vi kan lett møtes på tvers og kjenner hverandre. Miljøet her er godt og "smådriftsfordelene" kan utnyttes enda bedre, sa Lars Tore Ronglan. 

Som tidligere håndballspiller er Ronglan opptatt av å anerkjenne og etterstrebe komplementær kompetanse. Vi trenger ulik kompetanse og styrker på huset for å fylle vårt samfunnsoppdrag utdanning, forskning og formidling på en god måte. 

Under punktet om NIH som utdanningsinstitusjon, understreket Lars Tore Ronglan at:

-  eksistensgrunnlaget vårt som institusjon er at vi rekrutterer studenter, leder dem gjennom en god og relevant utdanning som gir dem jobb i fremtidens samfunn.

NIHs egenart er at vi arbeider med bevegelsesaktivitet i ulike kontekster. 

- Det betyr at vi også må besitte og utvikle kunnskap innenfor ulike former for bevegelsesaktivitet. Vi må drive aktivitetssentrert forskning, og vi må arbeide med aktivitet i praksis i tillegg til teori i studieprogrammene. Dette er noe av NIHs kjerne og egenart som vi må holde høyt. Vi må sikre oss at vi har kompetanse til å gi god, kunnskapsbasert praksisundervisning. Dette har betydning for hvordan vi rekrutterer, ansetter og arbeider med kunnskapsutvikling på NIH, understreket Lars Tore Ronglan.

Før Lars Tore Ronglan ga ordet til Elin Kolle, forsikret han om at han som rektor fortsatt vil være involvert og opptatt av utdanning og utdanningskvalitet.

Elin innrømte at prorektorjobben ikke var en del av hennes planer for de neste fire årene. Også hun måtte tenke seg grundig om før hun takket ja til å stille.  NIH er en stor del av hennes liv,  hun er engasjert, trives og kunne ikke takke nei til muligheten til å bidra med å utvikle NIH videre. 

Som prorektor skal Elin Kolle lede Studieutvalget. Hun følger nøye med på skiftet i sektoren med økt fokus på kvalitet i utdanningen, og er opptatt av at vi også på NIH skal arbeide videre med utdanningskvalitet og sette studentenes læring i sentrum. 

Elin trakk fram tall fra Studiebarometeret i 2016 som viser at studentene er passe fornøyd med kvaliteten på studiene på NIH.

- Hvis NIH skal tilby Norges beste utdanning innen idrettsvitenskap, kan vi ikke være fornøyde når studentene på NIH ligger under snittet når vi sammenligner oss med andre idrettsutdanninger på parametre som  læringsmiljø, undervisning, medvirkning, inspirasjon og læringsutbytte, sa Elin Kolle. 

For å bedre studiekvalitet, er NIH i gang med revisjon av bachelorløpet. Videre arbeides det med å utvikle undervisningsformer og læringsformer for på legge bedre til rette for mer studentaktive læringsformer. Her vil ny campus og læringslaben gi rammer, retning og inspirasjon. 

I tillegg til fortsatt kursing i høgskolepedagogikk, ønsker Elin at det følges opp med jevnlig kollegaveiledning. 

Tettere oppfølging av studentene for å hindre frafall, er også et tema Elin Kolle er opptatt av. Og også viktgheten av å kommunisere ut til samfunnet og arbeidsmarkedet hva NIH-kandidatene har av kompetanse.