Vil du bli forsøksperson i utholdenhetstrening?

Vi søker forsøkspersoner for å undersøke hvilke betydning muskulære tilpasninger til utholdenhetstrening har for oksygenopptak lokalt i muskulaturen.

En forsøksperson hos NIH
Bli forsøksperson du også Foto:NIH

Hva?

 • Utholdenhetstrening
 • Varighet: 6 uker
 • 3-4 økter i uken a 30-60 min

Hvem kan delta?

 • Menn mellom 18-40 år
 • Moderat til godt trente
 • Man kan trene som normalt utenom studiens treningsøkter

Hva skal testes?

 • Oksygenopptak på sykkel (inkludert VO2maks)
 • Oksygenopptak isolert for lårmuskelen
 • Kroppssammensetning (DEXA)
 • Kapillærtetthet og konsentrasjon av aerobe enzymer (biopsi)

Fordeler?

 • Innsikt i hvordan forskning bedrives
 • Flere gratis tester som i utgangspunktet er dyre
 • Mulighet til å lære om blodstrøm og oksygenopptak lokalt i muskulaturen

Tester og treningsøkter gjennomføres på Norges idrettshøgskole. Studien strekker seg fra sent mars til tidlig juni og man må påberegne en del tidsbruk. Imidlertid er treningsøktene av relativ kort varighet (30-60 min) og vi vil være meget fleksible med tanke på treningstidspunkt (morgen/dag/kveld alle ukedager).

Kontakt

Dersom du er interessert eller har spørsmål om prosjektet kontakter du stipendiat Øyvind Skattebo på e-post: oyvind.skattebo@nih.no eller på mobil: 971 05742