Nytt perspektiv på trenerrollen

Hvordan kan vi få trenere som legger til rette for idrettsglede fremfor kun å fokusere på resultat og topping av lag?

Idrettsglede på fotballbanen
Idrettsglede på fotballbanen Foto:NIH
Bård Erlend Solstad disputerer på NIH, 2. mars 2017.
Bård Erlend Solstad disputerer på NIH, 2. mars 2017 Foto: NIH

Bakteppe er dramatisk. Barne- og ungdomsidretten opplever et stort frafall blant sine medlemmer, og bare i ballspill opereres det med en frafallsprosent på nærmere 40 prosent. Hva kan så trenerne gjøre for å hindre dette frafallet?

-  Det verste de kan gjøre er å toppe laget for hver kamp slik at bare noen få utvalgte får spille, og resten må sitte på benken. En trener må ha to tanker i hodet samtidig. Både at det er en konkurranse som vi ønsker å vinne, men også at fotballen betyr idrettsglede og sosialt nettverk for mange. Hvis man velger bort det siste, så skapes det kun positive opplevelser for noen få, og de andre vil sannsynligvis slutte med idretten, sier Bård Erlend Solstad.

Solstad er doktorgradsstipendiat ved NIH, og har i sin nye studie sett nærmere på trenerrollen i norsk barne- og ungdomsidrett. Han har blant annet undersøkt hvordan trenerne selv ser på sin egen trenerpraksis, samt om det er mulig å endre på denne gjennom kurset 'Motiverende lederskap'.

Nytt perspektiv

Dette er første gang man forsker på trenerrollen sett fra trenerens eget perspektiv. Hele 280 fotballtrenere for spillere i alderen 11-14 år deltok i undersøkelsen som var en del av det Europeiske PAPA-prosjektet. I studien har man sett nærmere på hvordan fotballtrenere oppfatter seg selv og sin egen interaksjon med utøverne på laget.
Resultatet viser at trenere som har en konstruktiv trenerstil opplever større motivasjon og velvære hos seg selv. Dette er trenere som ser hver enkelt spiller, som fokuserer på indre motivasjon hos spillerne og som gir dem relevante tilbakemeldinger og valgmuligheter.
Trenerens væremåte og samspill med de unge spillerne har stor betydning for hvordan utøverne oppfatter miljøet de er i. Dette kan påvirke både motivasjon, psykososial helse og ferdighetsutvikling hos spillerne.

-  Slik sett kan en studie av treneres perspektiv i organisert barne- og ungdomsidrett anses som like verdifull som en studie med vekt på utøvers perspektiv. Det er rimelig å anta at økt bevissthet blant trenere om hva som gir påfyll for deres eget psykologiske ve og vel, også vil være til fordel for spillernes psykologiske utbytte av å delta i organisert barne- og ungdomsidrett, sier Solstad.

Må se på hele klubben

Alle trenerne har også gjennomgått kurset 'Motiverende lederskap'. Her har de blitt bevisstgjort på hvordan de sammen med spillerne kan skape et godt lærings- og trivselsmiljø i eget lag. Stikkord er inkludering, mestring, individuell feedback, spilletid og roller til alle på laget. Men studien viser at kurset hadde liten eller ingen innvirkning på trenerpraksisen.

-  Det at ingen av trenerne endret sin egen praksis etter kurset overrasket meg. Mange av trenerne rapporterte at de hadde både ambisjoner og vilje til å endre trenerpraksis, men at de møtte liten eller ingen forståelse for dette da de kom tilbake til klubben. Og at det igjen kun ble fokus på å vinne kampene, sier han.

Solstad tror at for å kunne endre slik praksis må man jobbe mer systematisk med hele klubben. Både ledelsen, foreldre og trenere må gå sammen å bli enige om en felles trenerstrategi, ellers blir det vanskelig for treneren å stå opp mot alle i den sterke 'voksengruppen' som kun fokuserer på å vinne kampene.

-  Vi må huske på at endring tar tid. Barn og ungdom er i utvikling og de som ikke er gode nok i dag kan gjerne bli det om 2-3 år. Dette tidsperspektivet må man ikke glemme, ellers kan vi risikere at unge spillere med et stort potensial faller fra før de er fullt utviklet, sier Solstad.

Ta tilbake idrettsgleden

Det er også viktig at trenerne ser egenverdien som barne- og ungdomsidretten har, og at dette ikke bare er en arena for å utvikle fremtidige toppidrettsutøver. Både aktivitetsglede, sosiale relasjoner og mestringsopplevelse er verdier som bør tas vare på.

-  Denne studien har vist at det er mulig å påvirke trenerpraksis, men at det tar tid og at det involverer flere enn bare treneren selv. Idrett er utrolig mye mer enn bare det å skape toppidrettsutøvere. Toppidrett bør være en liten del av idretten, spesielt blant unge idrettsutøvere, avslutter Solstad.

Her kan du lese mer om prosjektet.