Lars Tore Ronglan ny rektor ved Norges idrettshøgskole

Torsdag 23. mars var det valg av nytt rektorat ved Norges idrettshøgskole (NIH). Ett par stilte til valg. Lars Tore Ronglan ble valgt til rektor og Elin Kolle til prorektor for perioden august 2017 – august 2021.

Lars Tore Ronglan blir ny rektor og Elin Kolle blir ny prorektor ved NIH.
Skal lede NIH: Lars Tore Ronglan blir ny rektor og Elin Kolle blir ny prorektor Foto: NIH

Lars Tore Ronglan (55) er professor i idrettssosiologi og prorektor ved NIH (2013 – 2017). Han har tidligere vært leder for Seksjon for coaching og psykologi.

Elin Kolle (39) er førsteamanuensis ved Institutt for idrettsmedisinske fag.  

Vedtatt strategisk plan for NIH (2016 - 2020) danner plattformen for veien videre. Nytt rektorat er spesielt opptatt av:

1) Samhandling og samspill internt på NIH

2) NIH som utdanningsinstitusjon

3) NIHs egenart – kunnskap i bevegelse

Valgdeltakelse

Som forventet var valgdeltakelsen relativt lav. 41 prosent av de ansatte og 4 prosent av studentmassen ved NIH stemte ved valget.