Å løfte hysj-temaer frem i lyset

Stipendiat Christine Sundgot-Borgen holdt foredrag om sunn kroppsopplevelse da SKAM-gjengen fikk hederspris.

Stipendiat Christine Sundgot-Borgen holdt foredrag om sunn kroppsopplevelse da SKAM-gjengen fikk hederspris.
Christine Sundgot-Borgen på scenen i Gamle Logen under Fredrikkeprisen 2017 Foto: NIH

-  SKAM er et veldig godt eksempel på hvordan man kan framstille unge menneskers ulike utfordringer og formidle tema som lenge har vært tabubelagt, sier stipendiat Christine Sundgot-Borgen.

Nylig mottok SKAM-serien Fredrikkeprisen 2017 som er Norske Kvinners Sanitetsforenings hederspris. Sundgot-Borgen jobber for tiden med et doktorgradsprosjekt kalt Sunn kroppsopplevelse. Dette prosjektet er nært knyttet til tematikken som presenteres i serien SKAM.

Kroppsbilde

Et tema som har blitt belyst i SKAM er det såkalte skjønnhetstyranniet. Slikt kroppspress bidrar til å skape urealistiske forventninger til hvordan den "ideelle" kroppen kan og skal se ut. Skjønnhetstyrraniet har en uheldig innvirkning på kroppsbildet og mange ungdommer opplever å være misfornøyd med den kroppen de har.

-  Vi ser at en urovekkende stor andel unge jenter og gutter rapporterer slankeatferd. Når det gjelder jentene er det ikke bare tynnhet i seg selv som er viktig lenger, men jentene skal nå også ha muskulatur, og da kombinert med en helseskadelig lav fettprosent. Derfor er streben mot det de anser som "idealkroppen" tøffere og mer helseskadelig enn noen gang, sier Christine.

Sunn kroppsopplevelse

I dag er det mangel på forskning innenfor dette feltet og det er behov for tiltak som kan bidra til å forebygge uhelse knyttet til press og kroppspress spesielt hos ungdom. Derfor har Norske Kvinners Sanitetsforening og Extrastiftelsen tildelt stipendiatstillinger til Christine Sundgot-Borgen og Kethe Engen. I de neste årene skal det forskes på hvordan man kan gi en større andel av ungdommen en sunn kroppsopplevelse.

-  Hensikten med vårt prosjekt er å undersøke om det er mulig, via et skreddersydd intervensjonsprogram, å fremme positivt kroppsbilde og helserelatert livskvalitet hos gutter og jenter i 2. klasse ved videregående skoler, sier Sundgot-Borgen.

Kroppssnakk

I løpet av tre møter med klassene tar de opp temaer som:

  • Forhold relatert til idealkroppen.
  • Sosiale medier – hvordan bruke de hensiktsmessig og hva kan være smart å være kritisk til?
  • Diskuterer hvordan vi kan ta vare på den kroppen vi har, hvor fokuset er på kroppens funksjonalitet fremfor det kosmetiske utseende.

-  Vi har opplevd en eksepsjonell samarbeidsvilje ved skolene, og elevene er engasjerte. Vi er spente på 3 og 12 måneder oppfølgingen, og gleder oss til å få satt i gang med dataanalyser og videre rapportering, sier hun.

Se Christine Sundgot-Borgen fortelle mer om hvordan man i en hektisk hverdag kan få i seg det man trenger av mat og drikke i forbindelse med trening på God morgen Norge på TV2.