NIH er best på vitenskapelig publisering – igjen!

For andre år på rad troner NIH på toppen når det gjelder publikasjonspoeng per ansatt for statlige universiteter og høyskoler.

Fra undervisningen på NIH
NIH er best på publisering i 2016 Foto: NIH

I 2016 hadde NIH høyest forskningsproduksjon, målt i såkalte publiseringspoeng per faglige årsverk. Ferske tall fra Kunnskapsdepartementet viser at NIH hadde 2,52 poeng per vitenskapelig ansatt i fjor. Også i 2015 kom NIH på førsteplass i Norge, da med 2,15 poeng er ansatt. 

-  Vi er selvsagt svært fornøyde med at vi fortsatt innehar denne pallplassen i den statlige universitets- og høgskolesektoren. Like før jul i fjor fikk vi jo også resultater fra Shanghai Global Rating of Universities hvor vi er rangert som nummer 1 i Norden, 2 i Europa og 4 i verden av mer enn 400 institusjoner som driver med idrettsvitenskap. Dette understøtter denne fine plasseringen blant de norske universitetene, vitenskapelige høgskolene og statlige høgskolene, sier NIH-rektor Kari Bø.

Har sin pris

Bø presiserer at et slikt resultat ikke kommer av seg selv og at det kreves mye hard jobbing for å kommet opp på et slikt høyt nivå.

-  Å være god i forskning er ikke noe statisk som vedvarer uten stor innsats. Slik sett er dette en tilstand på lik linje med det toppidrettsutøvere befinner seg i, med stadig flinkere deltakere utenfor egen "klubb" eller landslag. Slik sett er det også NIH sitt ansvar og gjøre de beste bedre, sier hun.

Må være i front

NIH-rektoren mener også det ikke bare dreier seg om å ha mange publikasjoner. Men at det viktigste er å drive forskning av høy metodisk kvalitet og som er helt i front internasjonalt når det gjelder kreative og gode spørsmål innen ulike områder av idrettsvitenskap.

-  Ofte henger jo dette sammen; gode forskere har jevn og god produksjon og deltar i mange samarbeidsprosjekter som gir publikasjoner i samhandling med andre både nasjonalt og internasjonalt. NIH nyter godt av at våre forskere har stor dedikasjon og lidenskap både til idrettsvitenskapelig forskning og undervisning. Det er det denne statistikken først og fremst viser, avslutter Bø.

Tallene for statlige institusjoner: Publiseringspoeng per faglige årsverk

NIH 2.2
UiO 1.76
UiB 1.56
NMBU 1.3
NTNU 1.21