Nytt styre på plass

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Norges idrettshøgskole for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Konsept tegning
Illustrasjon av NIHs nye inngangsparti som skal være ferdig høsten 2017.

De nye styremedlemmene ved Norges idrettshøgskole (NIH) er Tomas Ø. Kristensen, som har vært styremedlem inneværende periode, Øyvind B. Sandbakk, Lone Friis Thing og Marcela Montserrat Fonseca Bustos. Kathrine Cappelen og Jan Oddvar Skisland er varamedlemmer.

– Jeg er takknemlig for at vi har fått med så kompetente folk til å være med på å jobbe videre for at Norges idrettshøgskole fortsatt skal være en idrettshøyskole av svært høy kvalitet. NIH har en høy status som utdanningsinstitusjon både i Norden og i verden ellers, så styret får en viktig jobb med å sørge for god utdanning og forskning også i fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

 Tidligere i år valgte NIH Lars Tore Ronglan til ny rektor og styreleder, for samme periode.

  • Tomas Ø. Kristensen er advokat og partner i Kleven og Kristensen. Medlem i dagens styre.
  • Øyvind B. Sandbakk er professor ved NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap og daglig leder ved Senter for Toppidrettsforsking.
  • Lone Friis Thing er seksjonsleder ved Københavns universitet, Institutt for idrett, individ og samfunn.
  • Marcela Montserrat Fonseca Bustos er lektor ved HiOA, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og styremedlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 Varamedlemmer

  1.  Kathrine Cappelen er lektor ved HSN. Varamedlem i dagens styre.
  2. Jan Oddvar Skisland er fakultetsdirektør ved UiA, fakultet for kunstfag. Varamedlem i dagens styre.

Øvrige styremedlemmer

Øvrige varamedlemmer

Studentrepresentantene til styret velges høsten 2017.