Ny rekord for Kroppsøvingskonferansen

Aldri før har så mange deltatt på NIHs forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget. Nå skal den bli Nordens viktigste møteplass for alle som er opptatt av faget.

Fra åpningen av årets kroppsøvingskonferanse.
FRA ÅPNINGEN: Prorektor Lars Tore Ronglan, Kristin Vindhol Evensen, Marte Bentzen og seksjonsleder Aage Radmann Foto: NIH

For sjette gang kunne Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved NIH ønske velkommen til Kroppsøvingskonferansen. Og i år ble det satt ny rekord i antall deltakere. Hele 250 ansatte og studenter ved høyskoler og universitet, samt kroppsøvingslærere var samlet på konferansen. Og med deltakere fra både Sverige og Danmark har konferansen satt seg et hårete mål om å bli Nordens viktigste møteplass for alle som er opptatt av kroppsøvingsfaget.

- Det er veldig gledelig å se den positive utviklingen som konferansen har hatt siden starten for seks år siden. Fra å være en nasjonal kroppsøvingskonferanse er den nå i ferd med å bli en nordisk konferanse, sa prorektor Lars Tore Ronglan i sin åpningstale.

- Kroppsøvingsfaget er i bevegelse. Det skal både være et dannelsesfag, et helsefag og et ferdighetsfag. Nye krav gir nye utfordringer til kroppsøvingslærerne. På NIH er vi derfor opptatt av å utdanne gode kroppsøvingslærere som kan gi elevene riktig kunnskap i faget, sa Ronglan.

BILDE: Rekordmange deltakere på Kroppsøvingskonferansen 2017
BILDE: Rekordmange deltakere på Kroppsøvingskonferansen 2017 Foto: NIH

 

Gå nært for å se det større?

Årets konferanse setter søkelyset på blant annet hvordan fagplaner og formål tolkes i kroppsøvingsfaget og hva som skjer i praksis. I løpet av to dager skal det gjenførers en rekke foredrag med forelesere fra både Norge og Sverige. Åpningsforedraget ble holdt av Marte Bentzen og Kristin Vindhol Evensen fra NIH med tema: Gå nært for å se det større? Spennvidde og perspektiver innen bevegelse og funksjonsnedsettelser. Fra sine pågående forskningsprosjekter om henholdsvis "fysisk aktivitet i psykiatriske behandling" og "elever med multifunksjonshemming", fortalte de om viktigheten av å gå nært på elever og pasienter i både undervisning og forskning. Først da ser man alle nyansene hos den enkelte. Dette krever selvsagt ressurser, og i tillegg må man vite hva man skal se etter.

- Det er også viktig å ta et skritt tilbake for å reflektere over hva man har sett, sa de to forskerne.

BILDE: Faglig møteplass for alle som er opptatt av faget Foto: NIH