Kvalitetsmelding fra NIH-studentene

Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning har fått mye oppmerksomhet. Nå følger Studentstyret ved NIH opp med sin egen kvalitetsmelding.

Studentstyret ved NIH legger frem melding.
Studentstyret ved NIH legger frem sin egen melding.

Studentstyret har i samarbeid med de tillitsvalgte ved NIH utarbeidet et dokument der de legger frem ulike tiltak som de mener kan skape enda høyere kvalitet på studiene ved Norges idrettshøgskole. Blant forslagene er en utbredt bruk av lyd- og videoopptak i undervisningen, belønning av gode forelesere, mulighet for praksis og utveksling i alle studieretninger på bachelor og masternivå- i tillegg til automatisk begrunnelse på eksamensresultater.

-  Dette er et dokument vi har utarbeidet på bakgrunn av det store fokuset kvalitet i høyere utdanning har fått i år med den nye stortingsmeldingen, samt Norges studentorganisasjon sitt svar på denne. Vi ønsker at NIH skal være tidlig ute med å gjøre grep for å styrke studiekvaliteten, da vi ser at dette lar vente på seg hos mange av de større utdanningsinstitusjonene, sier Svend Sondre Frøshaug som er leder av Studentstyret.

Her kan du lese hele kvalitetsmeldingen fra NIH-studentene.