God sommer!

Nok et studieår er over på NIH. Og en velfortjent ferie kan starte for både studenter og ansatte.

Sommerbilde av rektoratet ved NIH.
Sommerhilsen fra rektor Kari Bø, prorektor Lars Tore Ronglan og administrerende direktør Lise Sofie Woie Foto: Jarle Stokland/NIH

NIH har gjennomført et godt studieår i 2016-2017. Vi har gode søkertall og dyktige studenter. Stadig flere ønsker å studere idrettsfag. Tallene fra Samordna opptak viser en økning på 13 prosent innen utdanningsområdet IDRETT. Norges idrettshøgskole har en økning i søkertallet på 17 prosent. NIH har også god søkning til master og øvrige påbyggingsstudier.

Førsteplass i Norge

De vitenskapelig ansatte ved NIH har også i dette studieåret utmerket seg innen forskning. I 2016 hadde NIH høyest forskningsproduksjon, målt i såkalte publiseringspoeng per faglige årsverk. Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at NIH hadde 2,52 poeng per vitenskapelig ansatt i fjor. Også i 2015 kom NIH på førsteplass i Norge, da med 2,15 poeng er ansatt. I tillegg har vi igjen gjort det svært bra på internasjonale rankinger; vi får toppscore både innen undervisning og forskning på u-multirank, og på Shanghai global ranking av universiteter er NIH best i Norden, nr 2 i Europa og nr 4 i verden når det gjelder forskning innen idrettsvitenskap.

God og aktiv sommer

Tusen takk for god innsats i studieåret 2016-2017. Vi ønsker alle en riktig god og aktiv sommer! Vi ses igjen til en spennende høst hvor vi skal åpne Europas flotteste idrettsutdanningscampus!

Hilsen rektor Kari Bø, prorektor Lars Tore Ronglan og administrerende direktør Lise Sofie Woie.