Til Olav Gunnar Eikrehagens minne

Olav Gunnar Eikrehagen, tidligere amanuensis ved Norges idrettshøgskole, gikk bort 17. januar 2017.

Olav Gunnar Eikrehagen under trening i Holmenkollen.
Olav Gunnar Eikrehagen under trening i Holmenkollen Foto: Hemsedal Bygdearkiv

Olav ble tilsatt ved NIH som stipendiat (daværende ordning) i 1969 og fikk midlertidig tilsettelse som høgskolelærer i 1971. Fagområdene hans var skiidrett; langrenn, hopp og alpint og treningslære, med hovedvekt på langrenn. Han var seksjonsleder for skiseksjonen fra tidlig på 1970-tallet og ble sentral i oppbyggingen og utviklingen av skiidrett ved NIH. Han fikk fast tilsetting som høgskolelærer i 1976, og i 1983 ble han amanuensis i praktiske fag, en stilling han hadde til han gikk av for særaldersgrense som 65 åring i 2001. Han mottok medalje for lang og tro tjeneste ved NIH i 2003.

I tillegg til sin lærerutdanning og hovedfag fra NIH hadde Olav en lang og allsidig praktisk bakgrunn som konkurranseutøver i langrenn og kombinert, og han var også en meget habil mellom- og langdistanseløper. Han kombinerte sin stilling ved NIH med å være trener på klubb, krets og landslagsnivå. I flere perioder hadde han delvis og hel permisjon for å jobbe for Norges Skiforbund. Han var både assisterende trener og hovedtrener for kvinnelandslaget i langrenn og hovedtrener for juniorlandslaget, og har hatt stor innflytelse på utvikling og satsning på langrenn på elitenivå for kvinner i Norge.

Olav hadde en lidenskapelig interesse for skiidrett; både på elite og mosjonsnivå, for barn, unge og eldre. Olav underviste på grunnfag og trenerstudiet og var også veileder for hovedfagsstudenter. Han var en meget engasjert lærer som hadde svært god innsikt i treningsfysiologi og treningslæreprinsipper, – spesielt innenfor utholdenhetstrening. I langrenns undervisningen hadde han et skarpt øye for gode tekniske løsninger tilpasset hver enkelt students forutsetninger. Olav var en svært dyktig veileder som evnet å gi relevante arbeidsoppgaver i alle undervisningssituasjoner. Han ga studentene konkrete og positive tilbakemeldinger med stort engasjement. Olav var alltid grundig forberedt til undervisningen, og han var kjent for sin god struktur på timene både i treningslæreteori og praksis.

Han la ned mye arbeid i å utvikle trenerstudiet i langrenn og hadde også et nært samarbeid med Norges Skiforbund i undervisningen slik at ressurser fra forbundet ble benyttet ved NIH. Dette er en modell vi nå ønsker å få tilbake og videreutvikle på trenerstudiet. Olav likte å undervise. Han tok seg tid og ble godt kjent med studentene, og han la sin ære i å lære alle studentenes navn tidlig i undervisningsprogrammet. Olav med ropert som dirigerte studentene ved ankomst i hans kjære hjembygd Hemsedal, for alpinkurs, er et morsomt minne for alle studentene som var så heldige å få oppleve han som lærer.

Det var med stor sorg tidligere studenter, venner og kollegaer ved NIH mottok beskjed om at Olav var gått bort. Fred over Olav Gunnar Eikrehagens minne.

Kari Bø, professor, Dr. scient

Rektor

Norges idrettshøgskole

Olav Eikrehagen gravlegges i Hemsedal kirke fredag 27.01. 2017 kl.13.30.