- Jeg blir deprimert av måten de utenlandske spillselskapene opererer på

Opphetet debatt på NIH om hvem som skal finansiere norsk idrett i fremtiden.

Debatt på NIH om spillselskaper
Engasjerte deltakere under årets debatt på NIH Foto: Studentstyret

Studentstyret hadde samlet et spennende panel for å diskutere et svært aktuelt tema: Skal spillmonopolet til Norsk tipping fjernes, eller skal det fortsette som i dag? Representanter fra blant annet ComeOn, Norsk Tipping, Norges idrettsforbund og Dagbladet hadde sterke meninger om saken.

-  Jeg blir deprimert av å høre på hvordan de utenlandske spillselskapen opererer på, sa Esten O. Sæther i Dagbladet.

Dette utbruddet kom etter at Stian Bjørstad som er leder i ComeOn Norge, bekreftet at hans selskap ringer opp spillere som har vært inaktive en stund for å tilby ulike bonuser hvis de begynner å spille igjen.

-  Og nettopp dette er den største forskjellen på de utenlandske spillselskapene og Norsk Tipping. Selskaper som ComeOn skal tjene mest mulig penger på spill, mens Norsk Tipping står for en ansvarlighetslinje som skal begrense spilleaktiviteten til sårbare grupper, fortsatte Sæther.

Vil bevare enerettsmodellen

I dag har Norsk Tipping enerett på spill innenfor Norges grenser, den såkalte enerettsmodellen. Norsk idrett ønsker å bevare og styrke enerettsmodellen fordi den genererer mer penger til norsk idrett og frivillighet enn andre modeller, og fordi Norsk Tipping tar arbeidet med forebygging av spillavhengighet på alvor.

- Pengespill er i utgangspunktet et onde, derfor må samfunnet ha god kontroll på slik aktivitet. Og det får de best igjennom Norsk Tipping. De utenlandske selskapene er kyniske og ikke interessert å begrense spillaktiviteten, sa Per Tøien som er leder av idrettspolitisk avdeling i NIF.

Ber om lisens

ComeOn mener at enerettsmodellen i Norge bør erstattes med en lisensordnig for selskaper som vil drive med pengespill i Norge. Myndighetene står da fritt til å regulere spillmarkedet gjennom en slik lisens.

- Vi vil gjerne ha et ansvarsregime i markedet, men samtidig må vi tjene penger, sa Bjørstad.