Gode søkertall for NIH

Stadig flere ønsker å studere idrettsfag. Tallene fra Samordna opptak viser en økning på 13 prosent innen utdanningsområdet IDRETT. Norges idrettshøgskole har en økning i søkertallet på 17 prosent.

NIH er blant de mest populære idrettsutdanningene også i år.
NIH er blant de mest populære idrettsutdanningene også i år Foto: NIH

—NIH har solide søkertall til grunnstudiene ved årets studentopptak. Videre er vi fornøyd med gode søkertall til master og øvrige påbyggingsstudier, sier studiesjef Håkon Solberg.

Antallet eksterne søkere til 2. studieår bachelor i idrettsvitenskap har de siste årene vært fallende. Dette skjer som følge av at flere studiesteder nå tilbyr bachelorløp fremfor årsstudium i idrett.

Søkertall til grunnutdanninger

Antallet søkere til bachelorprogrammene i idrettsvitenskap og faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag er i år totalt 3190, hvorav 537 søkere har bachelor i idrettsvitenskap og 188 søkere har faglærer i kroppsøving og idrettsfag som sin førsteprioritet. Dette er en økning fra i fjor. Det er stor konkurranse om de totalt 140 studieplassene. Det er i overkant av 5 førsteprioritetssøkere pr. studieplass.

Årsstudiene ved NIH er populære. Årsstudiene i friluftsliv og idrett/samfunn har en økning i førsteprioritetssøkere på henholdsvis 26 prosent og 68 prosent.

Søkertall til master og påbyggingsstudier

Master i idrettsfysioterapi er den store vinneren. Her er det 149 førsteprioritetssøkere til 20 studieplasser (7,5 søkere pr. plass). Master i idrettsvitenskap og påbyggingsstudiene PPU, Fysisk aktivitet og funksjonshemming og Idrett, kultur og utviklingssamarbeid har gode søkertall også i år.

Alle søkertallene finnes på Samordna opptaks nettsider.