Vi tar i bruk nye NIH 16. oktober

Ny åpningsdato for en av Europas flotteste idrettsutdannings-campus.

Slik skal NIHs svømmehall se ut til høsten
Slik skal NIHs svømmehall se ut til høsten Foto: NIH

Rehabiliteringsprosjektet var planlagt ferdig overlevert til NIH fra Statsbygg 1. juli, slik at NIH kunne utstyre byggene og få alle arealene i drift til studiestart 14. august. Fremdriften i prosjektet har dessverre ikke vært helt etter planen. Vi har over noe tid akseptert en senere ferdigstilling av svømmehallen og da også planlagt for det, men levd med en betydelig usikkerhet knyttet til om det vil være mulig for Statsbygg å få ferdig øvrige bygg til 1. juli.

Statsbygg har nå, i samråd med NIH, fremforhandlet en ny avtale med vår generalentreprenør om en ny ferdigstillelsesdato. Denne datoen er 31. august og gjelder samtlige bygg, også svømmehall. Med bakgrunn i denne nye datoen vil NIH kunne utstyre byggene og åpne de nye arealene 16. oktober.

Det er selvfølgelig veldig synd at vi ikke kan åpne til semesterstart som planlagt. Samtidig er det nå godt å ha fjernet en stor usikkerhet og fått en dato vi kan forholde oss til. Forutsigbarhet skaper grunnlag for god planlegging.

Les også: Ny NIH-kantine åpnet