NIH Forsker Grand Prix

Man skal tidlig krøkes for god forskningsformidler å bli. Nylig fikk NIH studenter på andre år bachelor testet formidlingsevner av egne forskningsresultater under NIH Forsker Grand Prix.

Fotballgruppa fra sport managment.
Fotballgruppa fra sport managment for anledningen kledd i draktene til sine favorittlag. Fra venstre: Ole-Petter Askim Vatne, Knut Olav Veimodet, Simen Dugstad Nordeide, Håvard Sæle, Øystein Githmark Nore Foto: NIH

Som en del av kursene i statistikk og vitenskapelig metode, gjennomfører studentene på andre året en prosjektoppgave hvor de selv utformer en problemstilling, samler inn data, analyserer og presenterer sin undersøkelse i form av en rapport.
Arbeidet har pågått gjennom vinteren og torsdag 20. april var det klart for muntlige presentasjoner. Denne årlige begivenheten som har blitt gjennomført de siste fire årene – samler studentene på idrettsbiologi, fysisk aktivitet og helse, sport management og trening, coaching og idrettspsykologi til uhøytidelig konkurranse i form av NIH Forsker Grand Prix.
Alle gruppene presenterer sine arbeider for hverandre i korte 5-minutters muntlige presentasjoner. Spennvidden i presentasjonene var stor, fra mer tradisjonelle framlegg til framlegg hvor alt ble presentert på rim.

– Vi er imponert over arbeidsinnsatsen som har blitt lagt ned i kursene, samt kreativiteten som ble framvist i auditoriet i dag, sier foreleserne Knut Eirik Dalene og Guro Pauck Bernhardsen fra Seksjon for idrettsmedisinske fag.

Fra Tinder til treffsikkerhet

Problemstillingene til de ulike gruppene spente vidt. Alt fra motiver for å bruke Tinder, forskjeller i aktivitetsnivå mellom bydeler i Oslo, prestasjon i svømming med og uten instruksjon, treffsikkerhet og prestasjon med og uten publikum, holdninger til doping, sammenhengen mellom tid brukt på jobb og tid brukt på studer – samt mye, mye mer.
De to beste gruppene ble premiert. Andreplassen gikk til en gruppe fotballinteresserte studenter fra sport management som undersøkte hvorvidt trenerbytte i fotball påvirker poengfangst. I år var det studenter fra fysisk aktivitet og helse som leverte den beste prestasjonen. Gruppa presenterte et eksperiment hvor de undersøkte hvorvidt mindfullness påvirker korttidshukommelsen.
Oppsummert så finnes det en rekke forskerspirer blant NIH-studentene. Det lover godt for framtidig rekruttering til et mangfoldig arbeidsliv!

Vinnergruppa fra fysisk aktivitet og helse.
Vinnergruppa fra fysisk aktivitet og helse, fra venstre: Annbjørg Bakken, Maren Rustad Sjøvold, Ida Cathrine Bjune, Kristin Trøseid Gjerstadberget og Renate Kohoutek Rue Foto: NIH