Kaffe gir økt prestasjonsevne

Ny studie viser at kaffe hever prestasjonsevnen til utholdenhetsutøvere. Men store mengder koffein medfører også økt risiko for muskulære skader.

Hans Kristian Stadheim disputerer 6. april 2017 på NIH
Hans Kristian Stadheim disputerer 6. april 2017 på NIH Foto: Jarle Stokland

Dette er første gang man tester effekten av koffein på elitenivå i idretten. En fersk doktorgradsavhandling viser at hele 75 prosent av forsøkspersonene presterte bedre etter å ha inntatt koffein før trening. I gjennomsnitt forbedret de prestasjonen med 2-3 prosent ved hjelp av koffeininntak.

- Studien viser at koffein gir god effekt i å bedre utholdenhet. Det reduserer opplevelsen av smerte og anstrengelse under aktiviteten, og idrettsutøveren kan dermed opprettholde en høyere intensitet og varighet av prestasjonen, sier stipendiat Hans Kristian Stadheim.

Medaljens bakside

Koffein var på Den olympiske komites liste over forbudte stoffer frem til 2004. I dag står koffein på WADAs overvåkningsprogram for å kunne identifisere eventuelt misbruk innenfor idretten, men er helt lovlig å benytte i idrettssammenheng. Og selv om studien viser at koffein forbedrer prestasjonen, så tyder noen av resultatene fra avhandlingen på at det også kan medføre økt helserisiko.

- Det er viktig å huske at mekanismene i kroppen som smerte ved fysisk aktivitet, er der av en grunn. Det å manipulere disse ved for eksempel å innta store mengder koffein, kan potensielt være skummelt og medføre økt risiko for muskulære skader, noe resultatene fra to av studiene viser, sier Stadheim.

Fikk kaffe på trening

Koffein er et av verdens mest brukte sentralstimulerende midler. De vanligste kildene til koffein er kaffe og te, samt brus og energidrikker. I tre år har Stadheim studert hvordan koffein påvirker prestasjonsevnen til idrettsutøvere på høyt nivå. I prosjektet deltok 65 mannlige forsøkspersoner som alle var på elitenivå i sin utholdenhetsidrett. Omlag en time før testene inntok deltakerne en koffeinmengde på mellom 3-6 mg ·kg-1 kroppsvekt. Det tilsvarer mellom 4-6 kopper sterk kaffe for en person på 75 kg. Og effekten lot ikke vente på seg. Både aerob og anaerob kapasitet økte hos forsøkspersonene.

- Det var overaskende å se økningen i makspuls (hjertets maksimale antall slag per minutt) som idrettsutøverne fikk etter koffeininntaket. Vi ser at koffein reduserer opplevd anstrengelse og gjør at utøverne presser sitt fysiologiske system hardere, noe som medførte blant annet økt oksygenopptak, ventilasjon, hjertefrekvens og laktatproduksjon (melkesyre), sier Stadheim.

Mer forskning på bivirkninger

Stadheim, vil ikke uten videre anbefale utøvere i utholdenhetsidrett å bruke koffein.
- Mitt mål i avhandlingen har vært å studere hvordan koffein påvirker prestasjonsevnen til godt trente utholdehetsutøvere, da dette ikke har blitt gjort tidligere. Det behøves derimot mer forskning rundt de potensielle bivirkningene av å innta koffein i forbindelse ved fysisk aktivitet før en kan si noe om det eventuelt er helseskadelig, avslutter han.

Her kan du lese mer om prosjektet.