April

Fotballgruppa fra sport managment.

NIH Forsker Grand Prix

Man skal tidlig krøkes for god forskningsformidler å bli. Nylig fikk NIH studenter på andre år bachelor testet formidlingsevner av egne forskningsresultater under NIH Forsker Grand Prix.

NIH er blant de mest populære idrettsutdanningene også i år.

Gode søkertall for NIH

Stadig flere ønsker å studere idrettsfag. Tallene fra Samordna opptak viser en økning på 13 prosent innen utdanningsområdet IDRETT. Norges idrettshøgskole har en økning i søkertallet på 17 prosent.

Hans Kristian Stadheim disputerer 6. april 2017 på NIH

Kaffe gir økt prestasjonsevne

Ny studie viser at kaffe hever prestasjonsevnen til utholdenhetsutøvere. Men store mengder koffein medfører også økt risiko for muskulære skader.

Marius og ledsager Simon fra NIH har kommet i mål på Ridderrennet 2017.

NIH på Ridderuka

Ridderuka er verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger.