Ungdom og idrett

Hvilke roller idretten spiller i ungdommers liv er tema for antologien Ungom og idrett, som har bidrag fra flere idretts- og ungdomsforskere.

Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som engasjerer flest ungdommer. Hva ungdomsidretten bør være er omstridt: Handler det først og fremst om rekruttering av eliteutøvere eller er det primære å utvikle gode treningsfelleskap for ungdom med ulike motiver for å trene?

Hvilke roller idretten spiller i ungdommers liv er tema for antologien Ungom og idrett, som har bidrag fra flere idretts- og ungdomsforskere. Rundt 60 deltagere var til stedet da boken ble lansert under Akademisk frokost hos Cappelen Damm. Boken er redigert av Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu, alle fra Norges idrettshøgskole.

-  Jeg er veldig fornøyd både med resultatet og ikke minst mottakelsen av den nye boken. Det har vært et stort behov for å få samlet det faglige stoffet som finnes om ungdomsidrett. Og jeg synes boken viser bredden i dette store temaet, sier professor Ørnulf Seippel ved NIH.   

 

Ny kunnskap om ungdomsidretten

Ny bok: Ungdom og idrett

Ny bok: Ungdom og idrett

Ungdom og idrett tar for seg aktivitet på ulike arenaer, organisert og uorganisert. Blant spørsmålene som stilles er: Hvem deltar? Hva betyr idretten for ungdommer og hvorfor deltar de? Hvilken rolle spiller foreldre og trenere i ungdomsidretten? Hvordan er ungdomsidretten organisert, og hvordan kunne den vært organisert? Datagrunnlaget er feltobservasjoner, kvalitative intervju, politiske dokumenter, historiske kilder og spørreundersøkelser.

Forfatterne tar for seg ulike sider ved ungdomsidrettens posisjon i dag:

  • Meningen med idretten
  • Sosialisering i idretten
  • Inklusjon og eksklusjon
  • Idretten og skolen
  • Politikk og organisering

Boka retter seg mot studenter i idrettsfag og samfunnsfag, forskere og alle som ønsker seg oppdatert og forskningsbasert kunnskap om ungdomsidretten.