NIH i ny drakt

Nå rulles vår nye logo og profil ut i alle kanaler.

Onsdag tok NIH på seg sin nye drakt for første gang. Vår gamle logo fra 2002 har nå fått avløsning av tre spenstige bokstaver i en frisk og dynamisk rødfarge. I tiden som kommer vil NIHs nye logo bli synlig i alle kanaler og flater hvor vi kommuniserer.  

-   Vi skifter logo av flere årsaker. Vår visuelle identitet og uttrykk trenger modernisering, og vi ønsker å forsterke og tydeliggjøre NIH som merkenavn. Vi håper og tror at studenter, ansatte og våre omgivelser vil venne seg til og forhåpentlig like vår nye logo, sier kommunikasjonssjef Karen Christensen.

Grafisk signatur

NIH er et begrep som er hyppig brukt både muntlig og skriftlig. Fremfor å utvikle et tradisjonelt grafisk logosymbol, har vi valgt å fokusere på NIH som en grafisk signatur og et symbol for Norges idrettshøgskole.

Dette vil forsterke og tydeliggjøre NIH som merkenavn – og vil også flytte noe av fokuset fra begrepet ”idrett” til ”høgskole”.

Fra løve til akademia

NIH hadde den norske løve i sin logo fram til 2002. Da ble det gjort en stor jobb med å utarbeide en ny grafisk profil som også medførte ny logo. Logoen ble designet med bevegelse som idé og symboliserte en idrettsutøver i fysisk utfoldelse. Etterhvert har det kommet frem et sterkere ønske om assosiasjoner også til akademia, og dette blir nå kommunisert sterkere i vår nye profil. NIHs nye logo er designet av Createurene.

Ideelt tidspunkt

I forbindelse med rehabiliteringen av skolebyggene, skal det skje en rekke forandringer frem mot ferdigstilles av nye NIH i 2017.

-  Vi ønsker å benytte muligheten nå til å samkjøre ytre fasade, innredning, farger, interiørdesign, skilting etc. til ny grafisk profil. Nå har vi virkelig mulighet til å jobbe helhetlig med en totalvisuell profil for NIH som kan leve i mange år, avslutter Christensen.