Hvilke råd gis til gravide?

Jordmødre og helsepersonell gir råd til gravide for et best mulig svangerskap både for mor og foster. Tobakk og alkohol blir gjerne nevnt, men hvilke anbefalinger gis om fysisk aktivitet, trening, vektøkning og kosthold?

Vi vet lite om gravide får god veiledning når det gjelder fysisk aktivitet, trening, vektøkning og kosthold, til tross for økende dokumentasjon på positive effekter både for mor og barn.

Svangerskapet er i dag ansett som en viktig periode for å påvirke og endre atferd. Gravide kvinner er ofte opptatt av god helse for seg selv og det ufødte barnet. I tillegg møter nesten alle helsevesenet i denne perioden.

I lang tid har leger, jordmødre og øvrig helsepersonell gitt råd om å redusere tobakksbruk og unngå alkohol for å optimalisere fosterets vekst og utviklingsforhold.

Vi vet imidlertid lite om gravide får god veiledning når det gjelder fysisk aktivitet, trening, vektøkning og kosthold, til tross for økende dokumentasjon på positive effekter både for mor og barn.

Undersøkelse blant gravide i Oslo

Internasjonal forskning tyder på at gravide kvinner som ikke mottar råd fra helsepersonell, søker informasjon gjennom andre kanaler, slik som Internettfora, blogger, bøker, foreldremagasiner etc. Nå ønsker forskerne å undersøke hvor norske kvinner innhenter informasjon om fysisk aktivitet, trening, vektøkning og kosthold i sine svangerskap.

Forskerne ønsker derfor å komme i kontakt med gravide kvinner som kunne tenke seg å delta i undersøkelsen. Deltakelse vil innebære å fylle ut et spørreskjema som tar ca. 15 minutter. Dersom du er gravid >20. svangerskapsuke, over 18 år og bosatt i Oslo, er du velkommen til å svare på undersøkelsen.

Todelt forskningsprosjekt

Det er heller ikke tidligere gjennomført noen undersøkelse på den norske primærhelsetjenestens kunnskap om fysisk aktivitet, og hvorvidt de gir råd og veiledning om dette til sine gravide pasienter. Norges idrettshøgskole igangsetter derfor sommeren  2016 et todelt forskningsprosjekt.

 Del 1  er, som beskrevet over, en undersøkelse av gravide kvinners informasjonskilder når det kommer til fysisk aktivitet/trening, vektøkning og kosthold, samt hvordan disse eventuelt påvirker deres helseatferd.

 Del 2 skal gjennomføres parallelt og inkluderer et tilfeldig utvalg av helsepersonell i Oslo. Hensikten er å kartlegge legers og jordmødres bevissthet rundt egen livsstil, i hvilken grad de er kjent med anbefalingene om fysisk aktivitet/trening, vektøkning og kosthold i svangerskapet, og om disse anbefalingene ligger til grunn når det gis råd og veiledning.