Fra studier til frivillig idrettsbistand i Zambia

Bendik Sierra ønsket å kombinere sin idrettsutdannelse med bistandsarbeid. Det brakte han til Zambia og arbeid for Idrettens Fredskorps.

Idrettsglede og barneglede i skjønn harmoni
Idrettsglede og barneglede i skjønn harmoni

Som en del av påbyggingsstudiet Idrett, kultur og utviklingsarbeid ved Norges idrettshøgskole har Bendik et 10 måneders praksisopphold for Idrettens Fredskorps i Zambia. Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund, NIHs samarbeidspartner, og har til hensikt å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet. Utvekslingsprogrammet er finansiert av Fredskorpset og har som mål å gjøre verden «mindre» ved å bygge broer mellom mennesker og kulturer.

- Studiet gir mulighet for en fantastisk og lærerik opplevelse. Man tilegner seg mye og ny kunnskap om idrettsbistand, samtidig som man får et større idrettsnettverk, sier Bendik.

Lange køer under treningen.

Lange køer under treningen


Ble plukket ut

Hvert år tas det opp 20 søkere til studiet Idrett, kultur og utviklingsarbeid. Bendik er en av 10 frivillige idrettskorpsere som ble valgt ut av Norges Idrettsforbund til å representere Idrettens Fredskorps. Hvert år mottar NIF mange søknader fra studenter som ønsker å arbeide som idrettsfrivillige. Kun mellom 10-15 personer blir plukket ut. Kriteriene for uttak baseres på ønsker og behov fra NIFs partnerorganisasjoner i Zambia. Bendik arbeider som idrettsfrivillig for volleyballforbundet i Zambia.

- Årsaken til at jeg sendte inn søknad til NIF og Idrettens Fredskorps var kombinasjonen av å få lov til å jobbe med idrett og å få relevant arbeidserfaring. Jeg har tidligere studert idrett, kroppsøving og friluftsliv i Telemark. Muligheten til å jobbe frivillig med bistandsarbeid rettet mot barn og unge, reise rundt i Afrika samt bo hos en lokal vertsfamilie og var midt i blinken for meg, sier han.

300 norske idrettsungdommer

Som idrettskorpser bidrar Bendik med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn. Siden 1998 har over 300 norske idrettsungdommer vært idrettsfrivillige gjennom Idrettens fredskorps. Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens grunnverdier; glede, helse, fellesskap og ærlighet. Et av målene med Idrettens fredskorps er å gi de idrettsfrivillig økt trenererfaring og større lederkompetanse.

Praksisoppholdet til Bendik og de andre idrettskorpserne er snart ved veis ende.

- Før avreise er det en uke med forelesning. Deretter følger tre hjemmeeksamen og en reise til Cape Town for å avlegge muntlig eksamen, sier han.

Bendik har store ambisjoner om å starte for seg selv i fremtiden, hvor han kan bruke sin brede idrettsbakgrunn.

- Erfaringene, opplevelsene og kunnskapen fra studiet og arbeidet som frivillig vil ikke bare berike livet mitt, det vil også bidra til en økt forståelse for andre kulturer og språk, hvilket er gode egenskaper å ta med seg inn i arbeidslivet, avslutter Bendik.

Stort engasjement under volleyballtreningen

Stort engasjement under volleyballtreningen