mai

Hvilke råd gis til gravide?

Jordmødre og helsepersonell gir råd til gravide for et best mulig svangerskap både for mor og foster. Tobakk og alkohol blir gjerne nevnt, men hvilke anbefalinger gis om fysisk aktivitet, trening, vektøkning og kosthold?

Ungdom og idrett

Hvilke roller idretten spiller i ungdommers liv er tema for antologien Ungom og idrett, som har bidrag fra flere idretts- og ungdomsforskere.

Studie om muskel-sene funksjon

Har du lyst til å delta i et forskningsprosjekt rundt muskel-sene funksjon der man undersøke hvilke tilpasninger senen din har?

NIH i ny drakt

Nå rulles vår nye logo og profil ut i alle kanaler.