God sommer!

Nok et skoleår er over på NIH. Og en velfortjent ferie kan starte for både studenter og ansatte.

Sommerhilsen fra rektor Kari Bø, prorektor Lars Tore Ronglan og administrerende direktør Lise Sofie Woie. Foto: Jarle Stokland

NIH har gjennomført nok et godt studieår i 2015-2016. Vi har gode søkertall og dyktige studenter med 4,8 søkere per plass i 2016. Poengsnittet for studenter som ble tatt opp i 2015 var 45,4. NIH har også god søkning til master idrettsvitenskap og idrettsfysioterapi og til årsstudier i idrett og samfunn, årsstudium i friluftsliv og praktisk pedagogisk utdanning.

Kunnskap i bevegelse 

Strategisk plan "Kunnskap i bevegelse" for 2015-2016 har stort fokus på å bedre utdanningskvaliteten og vi har blant annet gjennomført to basiskurs i universitets -og høgskolepedagogikk for våre ansatte i løpet av siste år.

Førsteplass i Norge 

De vitenskapelig ansatte ved NIH har også i dette studieåret utmerket seg innen forskning. NIH ligger på førsteplass i Norge når det gjelder publikasjonspoeng per ansatt (2,15 i 2015), antall publikasjoner i samarbeid med internasjonale forskere (60,1%) og publisering i nivå 2 tidsskrift (34,5%).

Vi ligger også høyt med hensyn til siteringsindekser og får toppscore på de viktigest områdene i den europeiske rangeringen u-multirank. Seksjon for idrettsmedisinske fag ble listet blant norske institusjoner med forskere med høy siteringsfaktor i tillegg til at et av miljøene der også ble tildelt Toppforskermidler. Det er også svært gledelig å se at flere andre forskningsfelt øker sin produksjon både i volum og kvalitet og holder høy internasjonale standard.

God og aktiv sommer

Tusen takk for god innsats i studieåret 2015-2016. Vi ønsker alle en riktig god og aktiv sommer! Vi ses igjen til en spennende høst med nye studenter, spennende oppgaver og et bygg som begynner å ta form.

Hilsen rektor Kari Bø, prorektor Lars Tore Ronglan og administrerende direktør Lise Sofie Woie