Slik unngår du at stillesitting blir livsfarlig

Stor internasjonal studie ledet av NIH-professor, viser hvordan man kan eliminere koblingen mellom stillesitting og for tidlig død.

Professor Ulf Eklund ved Norges idrettshøgskole har ledet en stor internasjonal studie som nå publiseres i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet. Over en million kvinner og menn har vært med i studien. Målet har vært å finne ut om fysisk aktivitet kan redusere eller eliminere koblingen mellom stillesitting og dødelighet, og hvor mye aktivitet som er nødvendig for å fjerne denne risikoen.

-  Våre resultater som baserer seg på den mest omfattende studien til nå, viser tydelig at en høy grad av fysisk aktivitet kan eliminere koblingen mellom stillesitting og for tidlig død, sier professor Ulf Ekelund.

 

Økt risiko for tidlig død

Studien viser at de som var mest aktive hadde ingen økt risiko for tidlig død uavhengig om de satt stille i mer enn 8 hver dag. Derimot viser resultatene en betydelig økt risiko for dødelighet med redusert fysisk aktivitet og økende antall timer med stillesitting. Deltakere som hadde lite fysisk aktivitet kombinert med mer enn 8 timer stillesitting, økte risikoen for tidlig død med hele 59% sammenlignet med de som var mest aktive.

I en sammenligning mellom de som var mest aktive, men som også satt stille i mer enn åtte timer hver dag, og de som var minst aktive i kombinasjon med mindre enn fire timer stillesitting per dag, hadde sistnevnte gruppe 27% høyere risiko for å dø for tidlig.

-  Dette tyder på at å øke mengden fysisk aktivitet har betydelig større helsegevinst enn å fokusere utelukkende på å redusere stillesittingen, sier Ekelund.

 

Nye anbefalinger

NIH-professor Ulf Ekelund. Foto: NIH

NIH-professor Ulf Ekelund. Foto: NIH

Resultatene viser at mellom 60 og 75 minutter daglig fysisk aktivitet tilsvarende rask gange, kreves for å eliminere risikoen for de som sitter stille i minst 8-10 timer hver dag. Dette er mer enn dagens anbefalinger fra Helsedirektoratet. Disse sier at voksne bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke. Det bør presiseres at dette er minimums anbefalinger. En rekke land der i blant Australia, har foreslått at opptil 300 minutter med moderat fysisk aktivitet hver uke er å anbefale.

-  Folkehelsebudskapet er klart: Dersom du av en eller annen grunn for eksempel arbeid, blir tvunget til å sitte stille en stor del av dagen, blir det enda mer viktig å være fysisk aktiv resten av dagen. Gjerne en time hver dag, sier Ekelund.

 

Slik ble undersøkelsen organisert

Det ble gjennomførte en systematisk litteraturstudie og identifisert 18 studier som alle publiserte data på følgende: Tid brukt på å sitte stille, fysisk aktivitet og dødelighet. Seksten av disse studiene analyserte dataene på nytt etter en standardisert protokoll. Deretter ble det gjennomført en metaanalyse som sammenfattet alle data fra de ulike studiene. Totalt inkluderte studiene mer enn én million kvinner og menn som ble fulgt i 2 til 18 år. I løpet av denne tiden døde ca. 84 000 individer. Videre analyserte forskerne det kombinerte forholdet mellom tid på stillesitting og fysisk aktivitet ved å dele deltakerne inn i 16 grupper. I analysen var den mest aktive fjerdedelen av deltakerne (25%), og de som samtidig rapporterte om minst tid i stillesitting referansegruppe. Denne gruppen hadde et aktivitetsnivå som tilsvarer rask gange i 60-75 minutter hver dag, samt mindre enn fire timer stillesitting.

-  Gjennomføringen av denne studien er i motsetning til tidligere metaanalyser unik ikke bare på grunn av det store antall deltakere, men også fordi resultatene av de individuelle studiene er analysert i henhold til en felles protokoll. Dette betyr at det er mulig å finne ut hvor mye aktivitet som er nødvendig for å redusere eller eliminere risikoen for stillesitting, avslutter Ekelund.

 

Oppsummering

  • Studien er en metaanalyse og sammenfatter resultatene av 16 individuelle studier som involverer 1,005,791 deltakere, hvorav 84,609 døde under en oppfølgingstid på 2 til 18 år
  • Resultatene viser at fysisk aktivitet kan eliminere koblingen mellom stillesitting og dødelighet
  • Graden av aktivitet som kreves er omfattende. 60-75 minutter aktivitet tilsvarende rask gange hver dag er nødvendig for å eliminere denne sammenhengen
  • Selv en liten økning i fysisk aktivitet er viktig for helsen. En ytterligere økning i graden av fysisk aktivitet er forbundet med enda større helsemessige fordeler.
  • Folkehelsebudskapet er klart: Om du av en eller annen grunn, for eksempel arbeid, blir tvunget til å sitte stille en stor del av dagen, blir det enda mer viktig å være fysisk aktiv resten av dagen. Gjerne en time gange hver dag.