Masterseremoni 2016

Høytid og glede da 61 masterstudenter fikk utdelt sine vitnemål.

For niende gang arrangerte NIH en seremoni for uteksaminerte masterstudenter. I alt 61 studenter har levert og bestått sin masteroppgave i vår. Disse fordeler seg på følgende program: 53 master i idrettsvitenskap, 4 master i idrettsfysioterapi og 4 European Master in Physical Activity and Health.

32 av dem som avsluttet i vår var til stede på masterseremonien, som tradisjonen tro arrangeres siste torsdag i juni. I tillegg deltok både familie og veiledere fra NIH på seremonien.

Unik kompetanse

Prorektor Lars Tore Ronglan åpnet masterseremonien og holdt tale til kandidatene. Han trakk blant annet fram den unike og sammensatte kompetansen masterstudenter ved NIH besitter.

-   Du har som masterstudent fordypet deg i et idrettsvitenskapelig område som har gitt deg spesialkunnskap på et avgrenset felt. Det er ikke mange i Norge som har denne dybdekunnskapen, så  bruk den, spre den, og bidra til at praksisen på ditt felt blir mer kunnskapsbasert, sa Ronglan i sin tale.  

Gode jobbutsikter

Prorektor nevnte også de gode jobbutsiktene som et masterstudie på NIH gir. For litt over et år siden gjorde NIH en kandidatundersøkelse på alle masterkandidatene som ble uteksaminert fra 2010 og fram til og med 2014. Den viste at 9 av 10 hadde fått jobb, mens noen få hadde valgt å studere videre. 9 av 10 hadde fått jobben sin innen et halvår etter at de hadde fullført mastergraden. Og nesten 9 av 10 oppga at de var ganske fornøyd eller svært fornøyd med den jobben de hadde fått.

-   Dette syns vi er svært oppløftende tall, og bør kunne gi godt håp til alle dere som nå har en master fra NIH, sa Ronglan.

 

STOLT ØYEBLIKK: Prorektor deler ut vitnemål.

STOLT ØYEBLIKK: Prorektor deler ut vitnemål.