Du blir aldri for gammel til å trene

Ny doktorgradstudie viser at styrketrening gjør eldre bedre rustet til å klare seg selv i alderdommen. Deltakere over 65 år viser god effekt av styrketrening.

Et eldre par holder hverandre og smiler
Eldre kan også trene styrke Foto: NIH

Doktorgradsstipendiat Hilde Lohne-Seiler ved Norges idrettshøgskole har gjennomført en studie som belyser styrketrening og måling av fysisk aktivitet hos eldre mennesker i Norge.

Allerede i 30-års alderen begynner vi å miste muskelmasse hvis vi er inaktive. Omlag en prosent muskelmasse per år vil forsvinne hvis vi ikke kompenserer med styrketrening. Dette får igjen store konsekvenser jo eldre vi blir.

- Med mindre muskelstyrke kan dagligdagse gjøremål som å gå i trapper, løfte bæreposer eller å komme seg opp fra sengen bli et stort problem. I tillegg svekkes vår balanseevne med årene, sier Hilde Lohne-Seiler.

Gode treningsprogram for eldre

For å finne ut hva slags styrketrening som gir best effekt hos eldre, har Lohne Seiler sammenlignet tradisjonell styrketrening (apparattrening) med funksjonell styrketrening (trening uten apparater). En gruppe på 53 eldre personer trente styrketrening to ganger i uken over tre måneder. Testresultatet viste at begge metodene ga økt muskelstyrke. Likevel skilte tradisjonell styrketrening seg ut på et punkt. Muskelpower (en kombinasjon stor kraft og høy hastighet) i overkroppen økte for gruppen som trente tradisjonell styrketrening med hele 25 prosent.

- Dette er en markant økning, og resultatet har trolig sammenheng med at man i apparater har god kontroll på belastningen som løftes. Funksjonell styrketrening derimot involverer flere muskelgrupper under mer ustabile forhold enn hva som er tilfellet med tradisjonell styrketrening, som så påvirker balanseevne og stabilitet i større grad. Dermed har trolig funksjonell styrketrening større overføringsevne til hverdagslivets aktiviteter som krever en viss muskelstyrke og balanseevne. I tillegg er funksjonell trening et bedre lavterskeltilbud ved at all trening kan gjøres hjemme, sier Lohne-Seiler.

Ingen kjønnsforskjeller i fysisk aktivitetsnivå 

I studien blir det også fortatt en stor kartlegging av fysisk aktivitet hos eldre i Norge. Hele 560 personer i aldersgruppen 65-85 år har blitt utstyrt med en aktivitetsmåler i 7 dager. I tillegg har hver testperson fylt ut en egenrapport på helsetilstanden. Tallene viser at kun 21 prosent av de som er med i undersøkelsen oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet (30 minutter aktivitet hver dag). I aldersgruppen 80-85 år oppfyller kun 6 prosent denne anbefalingen.

- Internasjonalt sett er det forskjell på menn og kvinner i slike undersøkelser, men slik er det ikke i Norge. Dermed kan vi slå fast at eldre, norske kvinner er like fysisk aktive som norske eldre menn. I tillegg ser det ut til at eldre kvinner og menn er mer fysisk aktive enn hva som er tilfellet i andre land som USA, UK og Island. sier Lohne-Seiler.

Tallene viser også at eldre, norske kvinner bruker mer tid på lette aktiviteter, og mindre tid på inaktivitet og hard, intens aktivitet sammenlignet med eldre menn. 

1000 skritt er nok

Nordmenn lever lenger enn før og for at myndighetene skal kunne sette inn riktige tiltak for de ulike aldersgruppene, er det viktig å kartlegge fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og helsetilstanden til dagens eldre. Små, men effektive tiltak innen fysisk aktivitet for eldre har stor samfunnsmessig betydning. Bedre fysisk form og helsetilstand betyr at flere eldre kan klare seg selv hjemme og mindre behov for medikamenter.    

- Det er ingen tvil om at den fysiske aktiviteten hos eldre må økes. Studien viste også en sammenheng mellom en økning i 1000 skritt per dag med bedre balanseevne og sterkere utholdende ryggstyrke hos eldre mennesker. Dette kan igjen ha betydning for deres funksjonsnivå og det å klare seg selvstendig i hverdagen. Dessuten må vi bli flinkere til å tenke nytt. Eldre mennesker tar stadig i bruk ny teknolog. Når kommer den første treningsappen for eldre? avslutter Lohne-Seiler.   

Les mer om prosjektet her!