Nytt studietilbud på trenerstudiet

Fra høsten 2016 vil det være mulig å ta studieretningen Trening, coaching, og idrettspsykologi med fordypning i Idrett for personer med funksjonsnedsettelser.

Internasjonalt har ulike grupper av utøvere med funksjonsnedsettelser sine egne organisasjoner, noen særegne idrettsformer og regelverk, og en overordnet Paralympics komite.  Norsk idrett er organisert slik at de ordinære særforbundene ivaretar idretten for alle, også personer med funksjonsnedsettelser. Da må Norges idrettshøgskole sørge for at de trenere som utdannes hos oss, også har kompetanse i forhold til denne gruppa utøvere. Særforbundene vil på sin side ha behov for å knytte til seg personer med slik kompetanse.

Det øremerkes derfor fem studieplasser på Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi for studenter som vil gjennomgå en generell trenerutdanning, men med to 10 poengs fordypningskurs i forhold til utøvere med funksjonsnedsettelse. Studiet bygger på ett års basisfag i idrett på høgskolenivå. Denne fordypningen tilbys dersom alle fem studieplassene fylles opp.

For videre informasjon, kontakt seksjonsleder Marit Sørensen ved seksjon for Coaching og Psykologi.