Oslo Student Conference in Sports Medicine

Tverrfaglig samarbeid i fokus da studentkonferanse i idrettsmedisin ble arrangert på NIH.

Robert Reid under åpningsforedraget.
Robert Reid under åpningsforedraget.

Av: Ole Henrik Flekstad Vik 

Oslo Student Conference in Sports Medicine ble for andre år på rad arrangert på Norges idrettshøgskole 4. og 5. april. Konferansen ble en suksess også i år. Foredragene holdt høy faglig kvalitet, og inneholdt noe lærerikt for alle involverte studieretninger. Deltagerne på konferansen var studenter fra medisin-, fysioterapi-, mensendieck og idrettshøgskolen, rundt 90 totalt. Tilbakemeldingene har vært positive. 

Tverrfaglig samarbeid

Årets tema var tverrfaglig samarbeid, en kjerneverdi i OSCSM sitt arbeid. I åpningsforedraget ga Robert Reid og Mark Jacob Strauss et innblikk i hvordan de arbeider tverrfaglig i støtteapparatet rundt alpinlandslaget. Robert Reid tok sin doktorgrad i biomekanikk ved NIH, og har siden det jobbet målrettet med å forbedre norsk alpint. Christine Helle fortsatte med et interessant foredrag om bruk av kosttilskudd, før Torstein Dalen avsluttet kvelden med et foredrag om okklusjonstrening. 

Lørdag startet dagen med et foredrag fra Marcel Da Cruz om å komme tilbake til aktivitet etter en skade. Marcel tok sin mastergrad i biomekanikk ved NIH. Videre holdt vår egen Tron Krosshaug et foredrag om ACL- skader, før Lars Engebretsen snakket om skademønstre i OL, og hvordan de arbeider for å redusere skadeforekomsten. 

Spennende workshops

Etter lunsj deltok studentene på workshops, hvor de kunne velge mellom ulike tema. Julie Stang lærte deltagerne om testing av og utholdenhetstrening for astmatikere. Finn-Tore Bjørnsand snakket om hvordan man kan bruke ultralyd for å diagnostisere skulderskader. Lasse Bækken holdt en workshop om trening for eldre. Marcel Da Cruz snakket om «partial unloaded ambulation», et tema som bygde videre på presentasjonen han holdt tidligere på dagen. 

Fredrik Sørhaug Kristiansen var leder for årets konferanse, han er også nestleder for studentstyret. NIH ble i tillegg presentert ved Ole Henrik Vik og Torstein Dalen, begge hjalp til med å planlegge årets konferanse.